Mỹ là thị trường xuất khẩu tăng trưởng mạnh nhất của Việt Nam

Trong khi nhiều thị trường xuất khẩu giảm như EU giảm 2,4%, ASEAN giảm 10,6% Hàn Quốc giảm 2,7%. Nhật Bản giảm 6,5% thì Mỹ lại tăng gần 26% trong 11 tháng đầu năm.

Mỹ là thị trường xuất khẩu tăng trưởng mạnh nhất của Việt Nam

Báo cáo tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại mới nhất của Bộ Công Thương cho biết kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 11/2020 ước tính đạt 25,14 tỉ USD, giảm 7,8% so với tháng trước. So với cùng kì năm 2019, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 11 tăng 10,3%.

Tính chung 11 tháng năm 2020, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 254,93 tỉ USD, tăng 5,5% so với cùng năm trước (cùng tăng 8%).

Về thị trường, Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 69,9 tỉ USD, tăng 25,7% so với cùng năm trước.

Tiếp đến là Trung Quốc đạt 43,1 tỉ USD, tăng 16%. Thị trường EU đạt 32,2 tỉ USD, giảm 2,4%. Thị trường ASEAN đạt 20,9 tỉ USD, giảm 10,6%. Hàn Quốc đạt 17,7 tỉ USD, giảm 2,7%. Nhật Bản đạt 17,3 tỉ USD, giảm 6,5%.

Theo Bộ Công Thương hàng hóa Việt Nam đã tiếp tục khai thác các thị trường truyền thống và mở rộng tìm kiếm, phát triển thêm nhiều thị trường mới từ việc tận dụng các FTA đã có hiệu lực và đang tiếp tục đàm phán, kí kết.

Nhất là khi cộng đồng doanh nghiệp tận dụng tốt hơn cơ hội từ các FTA sẽ là yếu tố tích cực thúc đẩy quá trình xuất khẩu hàng hóa.

Đặc biệt, cùng với việc không ngừng cải cách thủ tục hành chính, tạo hành lang thông thoáng cho doanh nghiệp hoạt động đã và đang là động lực rất lớn trong việc phát triển các doanh nghiệp xuất khẩu trong nước cũng như thu hút mở rộng đầu tư và xuất khẩu sản phẩm của các doanh nghiệp.

"Ngày 15/11, Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) mà Việt Nam là thành viên đã chính thức được kí kết, mang lại cơ hội lớn cho Việt Nam khi qui mô thị trường của các quốc gia tham gia hiệp định chiếm hơn 32% tổng GDP toàn cầu với hơn 2,2 tỉ dân và sẽ trở thành khu vực thương mại tự do lớn nhất trên thế giới", Bộ Công Thương cho hay.

Bài viết liên quan