Một số địa chỉ cơ quan thương mại, kinh tế Angola

Dưới đây là một số địa chỉ cơ quan thương mại, kinh tế Angolado được tổng hợp từ Cục Xúc tiến thương mại.

Một số địa chỉ cơ quan thương mại, kinh tế Angola

BỘTHƯƠNG MẠI ANGOLA - Minístério do Comércio

Địa chỉ: Largo 4 de Fevereiro 7 Palácio de vidro Caixa postal 1242 LUANDA

Tel: (00376) 863232

Fax: (00376) 863233

Email: gab.min.com@ebonet.net

PHÒNG THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP ANGOLA - Câmara de Comércio e Indústria de Angola

Địa chỉ: 14, Largo do Kinaxixi, 1 Andar Caixa Postal 92 LUANDA

Tel: (002442) 444506

Fax: (002442) 444629

Email: ccia@ebonet.net

Website: https://www.ccia.ebonet.net

Bài viết liên quan