Một phó tổng giám đốc MB muốn mua 1 triệu cổ phiếu

MB (HoSE: MBB) thông báo Phó Tổng giám đốc Lê Quốc Minh đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu MBB, dự kiến nâng sở hữu từ 0,036% lên 0,082%, tương đương gần 2,3 triệu cổ phiếu, nhằm đầu tư cá nhân. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh trên sàn từ ngày 2/12 đến 31/12. 

Giữa tháng 10, Tổng giám đốc Lưu Trung Thái đã mua 1 triệu cổ phiếu MBB nâng sở hữu lên 2,5 triệu cổ phiếu, tương đương 0,089% vốn. 

Kết phiên 27/11, cổ phiếu MBB có giá 20.000 đồng/cp, tăng 46% so với cuối tháng 7. 

MBB, MB, phó tổng giám đốc, tổng giám đốc, đầu tư cá nhân, cổ phiếu MBB

Nhiều lãnh đạo MB nâng sở hữu tại ngân hàng. Ảnh: VTV.

Lũy kế 9 tháng, ngân hàng lãi trước thuế 8.134 tỷ đồng, tăng 7%, tương đương 90% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế cổ đông ngân hàng cũng tăng gần 7%, đạt 6.331 tỷ đồng.   

Tổng tài sản đến ở mức 427.175 tỷ đồng, tăng 4% so với cuối năm 2019. Cho vay khách hàng đạt gần 268.641 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. 

Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,5%, tương đương 4.034 tỷ đồng, tăng 39% so với đầu năm. Trong đó, nợ nhóm 5 tăng 2,2 lần, lên 1.982 tỷ đồng. Nợ nhóm 4 tăng 13% lên 1.016 tỷ đồng và nợ nhóm 3 giảm 25% xuống 1.036 tỷ đồng. Mặt khác, nợ cần chú ý cũng tăng 36% lên 3.949 tỷ đồng. 

Tiền gửi khách hàng hơn 269.189 tỷ đồng, giảm 1,3% so với đầu năm. Phát hành giấy tờ có giá ở mức 35.018 tỷ đồng, tăng 33% so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 14.684 tỷ đồng, bên cạnh quỹ của tổ chức tín dụng 6.347 tỷ đồng và thặng dư vốn cổ phần 1.177 tỷ đồng. 

Bài viết liên quan