Một ngân hàng muốn lên HoSE báo lãi quý III giảm 22%

Theo BCTC hợp nhất quý III/2020, OCB ghi nhận thu nhập lãi thuần 1.087 tỷ đồng, tăng gần 1% so với cùng kỳ năm trước. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ hơn 193 tỷ đồng, tăng 25%. Lợi nhuận từ hoạt động ngoại hối là hơn 39 tỷ đồng, gấp 4,7 lần.

Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh tăng từ 534 triệu đồng lên hơn 45,8 tỷ đồng trong khi chứng khoán đầu tư giảm 78% còn 78 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động khác giảm 7% còn 39,5 tỷ đồng. 

Sau khi trừ chi phí hoạt động thấp hơn 9% so với cùng kỳ năm trước, lãi thuần trước trích lập hơn 929,4 tỷ đồng, giảm 8,4%. Chi phí dự phòng tăng 49%, lên 282 tỷ đồng khiến lợi nhuận trước thuế giảm 22%, xuống 647 tỷ đồng. 

ocb, nợ xấu, lãi OCB, lợi nhuận OCB, dự phòng rủi ro

Lợi nhuận quý III giảm do chi phí trích lập tăng, trong khi nguồn thu giảm. Ảnh: OCB.

Lũy kế 9 tháng, lãi trước thuế vẫn tăng 30%, đạt 2.511 tỷ đồng, thực hiện 57% kế hoạch năm, nhờ 6 tháng lợi nhuận cao hơn 67% so với cùng kỳ 2019. 

Tổng tài sản đến cuối tháng 9 là 132.874 tỷ đồng, tăng 24% so với đầu năm. Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay giảm 65%, xuống 6.209 tỷ đồng. Chứng khoán đầu tư tăng 65% lên 37.863 tỷ đồng. 

Cho vay khách hàng cao hơn 11% so với đầu năm, ở mức 79.178 tỷ đồng. Nợ xấu gần 1.700 tỷ đồng, tăng 30%. Tỷ lệ nợ xấu nâng từ 1,8% lên 2,14%. Bên cạnh đó, nợ cần chú ý tăng 178% lên 3.456 tỷ đồng. 

Tiền gửi khách hàng là 77.287 tỷ đồng, cao hơn 12% so với đầu năm. Phát hành giấy tờ có giá tăng 21% lên 14.255 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ở mức 4.363 tỷ đồng, bên cạnh quỹ TCTD 1.076 tỷ đồng, bên cạnh thặng dư vốn cổ phần hơn 1.703 tỷ đồng. 

Giữa tháng 10, HoSE thông báo nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của OCB. Ngân hàng đã được cổ đông thông qua niêm yết tại phiên họp thường niên 2020. Cuối tháng 6, OCB cũng hoàn tất bán 15% vốn cho Ngân hàng Aozora (Nhật Bản).

Bài viết liên quan