Một cổ đông lớn mua vào gần 1 triệu cổ phiếu LMH

Ngày 23/10/2020, ông Phạm Quốc Bình đã mua vào 980,600 cp LMH của CTCP Landmark Holding (UPCoM: LMH).

Theo đó, ông Phạm Quốc Bình đã nâng tỷ lệ sở hữu từ 7.12% (hơn 1.8 triệu cp) lên 10.95% (hơn 2.8 triệu cp). Với thị giá LMH 1,000 đồng/cp (ngày 23/10), ước tính ông Bình đã phải chi gần 981 triệu đồng để gom số cổ phiếu trên.

Ông Bình chỉ vừa mới trở thành cổ đông lớn của LMH mới đây khi mua 642,300 cp LMH để nâng tỷ lệ sở hữu từ 4.61% lên 7.12% vào ngày 16/10 vừa qua.

Vừa qua, gần 26 triệu cp LMH đã bị hủy niêm yết vào ngày 19/06/2020 do tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với BCTC năm gần nhất (năm 2019) của Công ty, thuộc trường hợp bị hủy niêm yết bắt buộc theo quy định. Cổ phiếu được giao dịch trên UPCoM kể từ ngày 29/06.

Bài viết liên quan