Một cá nhân liên tiếp gom cổ phiếu SPI

Trong nửa cuối tháng 10, một cá nhân liên tiếp mua vào cổ phiếu SPI, nâng sở hữu tại đây lên mức 12.87%.

Ngày 26/10/2020, ông Phạm Quốc Bình đã mua vào 705,300 cp của CTCP SPI (HNX: SPI), nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần SPI từ 8.68% (gần 1.5 triệu cp) lên 12.87% (hơn 2 triệu cp).

Trong phiên 26/10, SPI giao dịch bình quân ở mức 1,261 đồng/cp, ước tính ông Bình đã chi hơn 889 triệu đồng cho việc gom cổ phiếu này.

Ngày 14/10 trước đó, ông Bình vừa nâng mức sở hữu tại SPI lên 5.23% để trở thành cổ đông lớn của Công ty. Sau đó, trong khoảng thời gian từ 15-22/10, ông có thêm 3 lần gom cổ phiếu SPI, nâng mức sở hữu từ 5.23% lên 8.49%.

Bài viết liên quan