Mỏ Việt Bắc (MVB) báo lãi 128 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 26% so với cùng kỳ

Cổ phiếu MVB của Tổng Công ty Mỏ Việt Bắc đã hủy đăng ký giao dịch trên Upcom và sắp chuyển sang niêm yết trên HNX.

Tổng Công ty công nghiệp Mỏ Việt Bắc – CTCP (mã chứng khoán MVB) công bố báo cáo tài chính quý 3/2020 – quý cuối cùng trước khi công ty rời sàn Upcom lên niêm yết trên HNX.

Tính riêng quý 3 doanh thu thuần đạt 1.011 tỷ đồng, giảm 9% so với quý 3/2019, trong khi đó tỷ lệ giảm chi phí giá vốn ít hơn, chỉ 8% nên lợi nhuận gộp thu về giảm đến 14,5% so với cùng kỳ, còn 141 tỷ đồng.

Chi phí tài chính trong quý hơn 18 tỷ đồng, giảm được 5,3 tỷ đồng so với cùng kỳ, trong đó riêng chi phí lãi vay đã 26,8 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm được 8,8 tỷ đồng, xuống còn 20,3 tỷ đồng và chi phí quản ký doanh nghiệp giảm 17,4 tỷ đồng, xuống còn 59,4 tỷ đồng.

BCTC ghi nhận, tổng nợ phải trả đến cuối quý 3 của MVB là 2.157 tỷ đồng, giảm 13 tỷ đồng so với đầu kỳ, trong đó dự phòng phải trả ngắn hạn tăng 92 tỷ đồng so với đầu năm, lên 102 tỷ đồng. Vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 588 tỷ đồng (tăng 15 tỷ đồng so với cùng kỳ) và vay nợ thuê tài chính dài hạn 711 tỷ đồng (giảm hơn trăm tỷ đồng so với đầu năm).

Trừ các khoản chi phí khác, thuế, các loại, MVB báo lãi sau thuế 19,9 tỷ đồng, giảm 12,3% so với quý 3/2019, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 17,2 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 doanh thu MVB đạt 3.336 tỷ đồng, xấp xỉ bằng cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 128 tỷ đồng, tăng 25,7% so với cùng kỳ, trong đó lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ đạt 104 tỷ đồng.

Toàn bộ 105 triệu cổ phiếu MVB đã giao dịch phiên cuối cùng trên Upcom ngày 16/10/2020 vừa qua và hủy đăng ký giao dịch trên Upcom từ 19/10 để chuyển sang niêm yết trên HNX.

Thời gian cuối giao dịch trên Upom cổ phiếu MVB đã tăng mạnh, đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng ngày 16/10 ở mức 16.700 đồng/cổ phiếu - gấp 3 lần thời điểm đầu năm 2020. Cổ phiếu MVB sẽ giao dịch phiên đầu tiên trên HNX vào ngày 28/10 tới đây với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 14.800 đồng/cổ phiếu.

Bài viết liên quan