MBB, BWE, CC4, FLC, AGG, FID, MAC, SPI, JOS: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

thông tin giao dịch, lượng lớn cổ phiếu, hnx, hsx, thị trường chứng khoán

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBB): Ông Lưu Trung Thái, Tổng Giám đốc, đã mua 1 triệu cp, nâng lượng sở hữu từ 1.540.857 cp lên 2.540.857 cp. Giao dịch thực hiện từ 21/10 đến 23/10/2020.

CTCP Nước và Môi trường Bình Dương (BWE): Ông Trần Chiến Công, Tổng Giám đốc, đã mua 1.244.160 cp, trong đó 300.000 cp trúng giá trong phiên đấu giá cổ phần, 166.200 cp được phân phối và 777.960 cp mua qua sàn, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.460.149 cp (tỷ lệ 0,78%). Giao dịch thực hiện từ 24/9 đến 23/10/2020.

CTCP Đầu tư và Xây dựng số 4 (CC4): Ông Đoàn Duy Chinh, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 2,5 triệu cp (tỷ lệ 15,62%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 16/10/2020.

Cũng liên quan đến cổ phiếu CC4, bà Nguyễn Thị Hà, Ủy viên HĐQT, đăng ký mua 3.150.000 cp. Trước giao dịch bà Hà không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 27/10 đến 20/11/2020.

Cùng thời gian, ông Nguyễn Đình Lợi, chồng bà Hà, đăng ký mua 3.150.000 cp. Trước giao dịch ông Lợi không sở hữu cổ phiếu nào.

CTCP Tập đoàn FLC (FLC): Ông Nguyễn Hữu Huấn, anh trai ông Nguyễn Thanh Ba – Kế toán trưởng – đã bán toàn bộ 192.970 cp. Giao dịch thực hiện ngày 13/10/2020.

CTCP Đầu tư và Phát triển bất động sản An Gia (AGG): Quỹ ngoại Hourai Consulting Ltd đã bán 100.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 422.253 cp (tỷ lệ 0,512%). Giao dịch thực hiện từ 18/9 đến 6/10/2020.

CTCP Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam (FID): Bà Nguyễn Tạ Trúc Phương, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 100.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 2.069.600 cp (tỷ lệ 8,79%). Giao dịch thực hiện ngày 20/10/2020.

CTCP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật hàng hải (MAC): CTCP Transimex (TMS) đăng ký mua 117.900 cp. Trước giao dịch Transimex sở hữu 5.170.880 cp (tỷ lệ 34,15%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 28/10 đến 26/11/2020.

CTCP SPI (SPI): Ông Phạm Quốc Bình, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 163.200 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.127.400 cp (tỷ lệ 6,7%). Giao dịch thực hiện ngày 15/10/2020.

CTCP Chế biến thủy sản xuất khẩu Minh Hải (JOS): Ông Huỳnh Hải Triều, Phó Giám đốc, đã mua 353.265 cp, nâng lượng sở hữu từ 1.565.850 cp (tỷ lệ 10,41%) lên 1.919.115 cp (tỷ lệ 12,76%). Giao dịch thực hiện ngày 16/10/2020.

Nguyên Phương

Bài viết liên quan