May Việt Tiến (VGG) chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 40%

Năm 2019 May Việt Tiến đạt 504 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, vượt 33% kế hoạch năm.

may việt tiến, vgg, cổ tức, cổ tức bằng tiền, thị trường chứng khoán

Ngày 18/12 tới đây Tổng CTCP May Việt Tiến (mã chứng khoán VGG) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 40%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 4.000 đồng. Thời gian thanh toán vào 4/1/2021.

Năm 2019 May Việt Tiến vượt kế hoạch kinh doanh đặt ra với 9.036 tỷ đồng doanh thu (vượt 3% kế hoạch) và lợi nhuận trước thuế đạt 504 tỷ đồng (vượt 33% chỉ tiêu lợi nhuận được giao).

Tuy vượt kế hoạch, nhưng kết quả kinh doanh năm 2019 giảm sút cả về doanh thu và lợi nhuận so với năm 2018, với tỷ lệ giảm tương ứng 7% và 13% về doanh thu và lợi nhuận. Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 418 tỷ đồng. EPS đạt 7.099 đồng.

Năm 2020, trước tác động của dịch bệnh Covid-19, May Việt Tiến thận trọng đặt kế hoạch kinh doanh sụt giảm với doanh thu hợp nhất ước đạt 6.300 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến 150 tỷ đồng.

Kết quả thực tế, 9 tháng đầu năm 2020 May Việt Tiến đạt 5.170 tỷ đồng doanh thu. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 85 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 71,4 tỷ đồng.

th

Bài viết liên quan