May Việt Tiến chia cổ tức tiền mặt 40%, tỷ lệ cao nhất từ khi lên sàn

May Việt Tiến dự chi 176 tỷ đồng để chia cổ tức năm 2019.

Tổng CTCP May Việt Tiến (UPCoM: VGG) thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện chia cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 40% (1 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng). Với 44,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền chi trong đợt này là hơn 176 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng vào 18/12/2020 và thời gian thanh toán dự kiến ngày 4/1/2021.

Năm ngoái, May Việt Tiến ghi nhận tổng doanh thu giảm 7% so với cùng kỳ đạt 9.032 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ giảm 11% còn 403 tỷ đồng.

Trong kỳ ĐHCĐ thường niên đầu tháng 5, cổ đông May Việt Tiến đã ủy quyền cho HĐQT được quyền quyết định mức chia cổ tức năm 2019 và thời điểm chi trả khi thị trường trở lại bình thường sau đại dịch, hoạt động của tổng công ty tiến triển hơn và dòng tiền đảm bảo cho sản xuất kinh doanh. Với quyết định chia cổ tức 40% trên, đây là tỷ lệ chia cao nhất của doanh nghiệp kể từ khi lên sàn chứng khoán đầu năm 2016.

Năm 2020, dưới ảnh hưởng của dịch Covid-19 lên ngành may mặc, tổng công ty đề ra mục tiêu tổng doanh thu giảm 30% còn 6.300 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế giảm đến 61% còn 150 tỷ đồng. Kết quả 9 tháng ghi nhận doanh thu thuần 5.170 tỷ, giảm 19% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế gần 85 tỷ đồng, giảm 76%.

Bài viết liên quan