May mặc Bình Dương tạm ứng cổ tức tiền mặt 40%

May mặc Bình Dương sẽ chi 48 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt 1/2020.

Công ty May mặc Bình Dương (UPCoM: BDG) thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 40% (1 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng). Với 12 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền chi trong đợt này là 48 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng vào 21/12 và thời gian thanh toán dự kiến 31/12.

Mới đây, May mặc Bình Dương đã tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 từ 5% lên 50% vốn điều lệ, tỷ lệ tán thành hơn 99%.

Trong kỳ ĐHĐCĐ thường niên, May mặc Bình Dương đưa ra kế hoạch doanh thu 712 tỷ đồng, giảm 53% so với thực hiện năm trước; lãi trước thuế vỏn vẹn 5 tỷ đồng, giảm 96%. Tuy nhiên, lợi nhuận 9 tháng chỉ giảm 9% còn 102 tỷ đồng, thực hiện gấp 20 lần kế hoạch năm.

Trên thị trường, cổ phiếu BDG đang được giao dịch tại vùng giá 42.000 đồng/cp, đây cũng là mức đỉnh lịch sử của cổ phiếu dệt may này.

Bài viết liên quan