Lợi nhuận quí III Ngân hàng Bản Việt tăng trưởng hơn 100%

Trong quí III, lợi nhuận trước thuế của Viet Capital Bank đạt gần 76 tỉ đồng, gấp hơn hai lần cùng kì năm trước. Đến cuối tháng 9, ngân hàng có 1.136 tỉ đồng nợ xấu, tương ứng tỉ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay ở mức 2,98%.

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank - Mã: BVB) vừa công bố báo cáo tài chính quí III/2020 với lợi nhuận trước thuế đạt gần 76 tỉ đồng, gấp hơn hai lần cùng kì năm trước.

Trong quí III, hầu hết hoạt động kinh doanh của Viet Capital Bank ghi nhận kết quả khả quan. Cụ thể, nguồn thu chính của ngân hàng là thu nhập lãi thuần tăng 2,2%, đạt 277 tỉ đồng. Mảng dịch vụ tăng trưởng 16%, đem về gần 18 tỉ đồng.

Trái ngược với mức lỗ 430 triệu đồng cùng kì năm trước, hoạt động kinh doanh ngoại hối thu về khoảng 4,5 tỉ đồng lãi thuần trong quí III. Lãi thuần từ chứng khoán đầu tư tăng 57,3%, đạt 34,5 tỉ đồng.

Duy nhất mảng hoạt động khác ghi nhận lãi thuần giảm 42,6%, xuống 6,1 tỉ đồng.

Tổng hợp các mảng kinh doanh, thu nhập hoạt động của Viet Capital Bank đạt 340 tỉ đồng, tăng 6,7% so với cùng kì năm trước. Đồng thời, trong kì, ngân hàng đã cắt giảm 7,9% chi phí hoạt động và 1,1% chi phí dự phòng rủi ro. Qua đó giúp lợi nhuận trước thuế tăng vọt 108%, lên gần 76 tỉ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 138 tỉ đồng, tăng 63,2% so với cùng kì năm trước và thực hiện được hơn 69% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 110 tỉ đồng, tăng 63%.

Lợi nhuận quí III Ngân hàng Bản Việt tăng trưởng hơn 100%

Kết quả hoạt động kinh doanh của Viet Capital Bank trong quí III và 9 tháng đầu năm. (Nguồn: BCTC)

Tính tới 30/9/2020, tổng tài sản của Viet Capital Bank tăng 5,3% lên mức 54.561 tỉ đồng. Trong đó, số dư cho vay khách hàng tăng 12% lên 38.072 tỉ đồng. Số dư tiền gửi khách hàng tăng 7,1%, đạt 37.703 tỉ đồng.

Về chất lượng tín dụng, đến cuối tháng 9, ngân hàng có 1.136 tỉ đồng nợ xấu, tăng hơn 33% so với cuối năm trước. Trong đó, nợ nghi ngờ (nợ nhóm 4) tăng 78%, lên 276 tỉ đồng. Tỉ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay tăng từ 2,51% lên 2,98%.

Lợi nhuận quí III Ngân hàng Bản Việt tăng trưởng hơn 100%

Một số chỉ tiêu tài sản của Viet Capital Bank. (Nguồn: BCTC)

Bài viết liên quan