LDG lùi thời gian trả cổ tức năm 2019

HĐQT LDG vừa thông qua Nghị quyết trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt và dự kiến chi trả vào quý 1 và quý 2/2021.

CTCP Đầu tư LDG (HOSE: LDG) vừa đăng ký mua 375,200 cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ theo phương thức chuyển quyền sở hữu thông qua VSD.

Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ của LDG là nhằm thu hồi cổ phiếu của cán bộ nhân viên đã tham gia chương trình ESOP năm 2018 và 2019 nghỉ việc trước thời hạn theo quy chế ESOP. Thời gian LDG dự kiến giao dịch vào tháng 12/2020 và không phát sinh tiền mua lại cổ phiếu. Nếu thành công, LDG sẽ nâng khối lượng cổ phiếu quỹ từ 390,040 cp lên hơn 765 ngàn cp.

Trong một diễn biến khác, HĐQT LDG vừa thông qua Nghị quyết trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt và dự kiến chi trả vào quý 1 và quý 2/2021.

Trong 3 năm trở lại đây, LDG thường trả cổ tức vào tháng 5 và tháng 6. Nguyên nhân là do tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài và diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến nền kinh tế nói chung và LDG nói riêng, tiến độ thu tiền không như kế hoạch và nhu cầu dòng tiền để triển khai các dự án đảm bảo đúng tiến độ cam kết. Do đó, LDG cần cân đối và thu xếp nguồn tiền vào thời điểm thích hợp phù hợp để chi trả cổ tức cho cổ đông.

Được biết, đây là lần đầu tiền LDG chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.

Tình hình trả cổ tức qua các năm của LDG Nguồn: VietstockFinance

Về tình hình kinh doanh 9 tháng đầu năm, LDG ghi nhận doanh thu thuần hơn 1,191 tỷ đồng, tăng 75%. Ngược lại, lãi ròng gần 13 tỷ đồng, giảm 96% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2020, LDG đặt mục tiêu 2,133 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp 2.7 lần trong khi dự kiến đạt 601 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gần như đi ngang so với thực hiện năm 2019. So với kế hoạch này, LDG mới chỉ thực hiện được 56% chỉ tiêu doanh thu thuần và 2% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

Trong kỳ, LDG có dòng tiền dương hơn gần 90 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước dòng tiền âm gần 632 tỷ đồng. Có được kết quả này là nhờ Công ty có tiền thu từ hàng tồn kho tăng và chi phí trả trước giảm. Tính đến ngày 30/09/2020, tổng tài sản của LDG giảm 10% so với hồi đầu năm, lùi về mức 5,251 tỷ đồng.

Trên thị trường, giá cổ phiếu LDG hiện đang giao dịch quanh mức 6,600 đồng/cp (11h ngày 30/11), tăng 4% qua 1 tháng trở lại đây với khối lượng giao dịch bình quân hơn 3.8 triệu cp.

Diễn biến giá cổ phiếu LDG từ đầu năm 2020 đến nay Nguồn: VietstockFinance

Bài viết liên quan