Lâm Đồng: Buông lỏng để 12 cán bộ lấn chiếm đất công

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phát hiện 12 cán bộ, công chức, viên chức lấn chiếm đất công (phần diện tích đất thuộc tuyến kênh N2 cũ) nhưng Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên không thực hiện việc ngăn chặn.

lâm Đồng: buông lỏng để 12 cán bộ lấn chiếm đất công Kết luận của UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ ra việc 12 cán bộ ở huyện Cát Tiên lấn chiếm đất công.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phát hiện 12 cán bộ, công chức, viên chức lấn chiếm đất công (phần diện tích đất thuộc tuyến kênh N2 cũ) nhưng Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên không thực hiện việc ngăn chặn.

Đất công bị cán bộ thâu tóm

Theo kết luận vừa ban hành của UBND tỉnh Lâm Đồng, nội dung tố cáo UBND huyện Cát Tiên có hành vi thoái thác trách nhiệm, buông lỏng quản lý trong lĩnh vực đất đai tại địa phương, để một số hộ dân, cán bộ, công chức lấn chiếm đất công, mà cụ thể là phần diện tích đất thuộc tuyến kênh N2 cũ; cán bộ, công chức vi phạm lấn chiếm phần đất kênh N2 cũ nhưng không được xử lý bởi các cấp chính quyền địa phương là nội dung tố cáo đúng.

Trong quá trình sử dụng đất đai, quản lý hoạt động xây dựng, để xảy ra việc một số hộ dân, cán bộ, công chức, viên chức lấn chiếm đất, san lấp mặt bằng, sản xuất nông nghiệp, xây dựng hàng rào, chuồng trại... trên phần diện tích đất kênh N2 cũ, nhưng Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên không chỉ đạo thực hiện việc ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất là chưa thực hiện tốt trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp huyện theo quy định tại Điều 208, Luật Đất đai năm 2013.

Trong 29 trường hợp lấn chiếm đất công có 12 trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng do UBND cấp huyện trực tiếp quản lý. Việc cán bộ, công chức, viên chức lấn chiếm đất kênh N2, san lấp mặt bằng, xây dựng chuồng trại trên diện tích đất lấn chiếm là thực hiện không đúng quy định của pháp luật về sử dụng đất, vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm quy định về những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm, nhưng UBND huyện Cát Tiên chưa xử lý những hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức là chưa thực hiện hết trách nhiệm về công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại khoản 1, Điều 6, Chương III, Quyết định 28 (ngày 31.5.2019) của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Yêu cầu kiểm điểm, khắc phục hậu quả

Đối với tập thể UBND huyện Cát Tiên, tập thể lãnh đạo UBND huyện Cát Tiên qua các thời kỳ chưa thực hiện tốt công tác chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý đất đai, hoạt động xây dựng tại địa phương để các hộ dân, cán bộ, công chức, viên chức lấn chiếm, san lấp mặt bằng, xây dựng chuồng trại... tại kênh N2 cũ, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Nội vụ tổ chức kiểm điểm.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên tổ chức kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND thị trấn Cát Tiên qua các thời kỳ và các đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc chưa kịp thời phát hiện, ngăn chặn và chỉ đạo xử lý các sai phạm để một số hộ dân lấn chiếm đất, san lấp mặt bằng, xây dựng chuồng trại trên diện tích đất kênh N2 không đúng quy định; tổ chức kiểm điểm đối với cán bộ, công chức, viên chức lấn chiếm, sử dụng đất công thuộc tuyến kênh N2 cũ không đúng quy định và có biện pháp khắc phục hậu quả...

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, Trung tâm quản lý đầu tư và khai thác thủy lợi tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập được nhà nước giao để quản lý và khai thác tuyến kênh N2 cũ, là người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, có nghĩa vụ quản lý phần diện tích đất nêu trên theo quy định của luật này, nhưng không kịp thời bàn giao phần diện tích đất công tại tuyến kênh N2 cũ cho UBND huyện quản lý để các hộ dân lấn chiếm đất.

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với Giám đốc Trung tâm quản lý đầu tư và khai thác thủy lợi tỉnh qua các thời kỳ và các đơn vị, cá nhân có liên quan thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý đất; không thực hiện việc báo cáo, phối hợp với chính quyền địa phương để có phương án ngăn chặn và xử lý việc lấn chiếm, sử dụng đất công thuộc kênh N2 cũ. Được biết, ngày 23.11, ông Nguyễn Văn Sơn - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng đã văn bản yêu cầu Phòng Tổ chức - cán bộ, Trung tâm quản lý đầu tư và khai thác thủy lợi tỉnh tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm; đồng thời giao Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, đốn đốc, báo cáo kết quả thực hiện.

Bài viết liên quan