Lãi 9 tháng gấp 3 lần cùng kỳ, Dohaco muốn điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và cổ tức

Doanh nghiệp thực hiện 86% kế hoạch doanh thu và vượt 18,5% kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng.

Công ty Đông hải Bến Tre (Dohaco, HoSE: DHC) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 để bàn phương án điều chỉnh kế hoạch doanh thu, lợi nhuận sau thuế năm 2020, điều chỉnh kế hoạch trả cổ tức cho cổ đông năm 2020 và nội dung khác.

Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường là 18/11 và thời gian tổ chức dự kiến trong tháng 12. HĐQT sẽ xác định thời gian và địa điểm tổ chức cụ thể trong thư mời họp.

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên diễn ra vào tháng 6, cổ đông công ty đã thông qua kế hoạch doanh thu 2.338 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 200 tỷ đồng, cổ tức 30% vốn điều lệ (có thể bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt).

Qua 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp báo cáo doanh thu đạt 2.021 tỷ đồng, tăng 161% so với cùng kỳ năm trước và thực hiện 85,6% kế hoạch năm; lãi sau thuế 237 tỷ đồng, gấp 3 lần và vượt 18,5% kế hoạch năm.

Riêng quý III, Dohaco ghi nhận doanh thu tăng 112% lên 702 tỷ đồng; lãi sau thuế hơn gấp đôi lên 68,5 tỷ đồng.

Doanh nghiệp lý giải lợi nhuận quý III và 9 tháng tăng mạnh nhờ nhà máy giấy Giao Long – Giai đoạn II đi vào hoạt động chính thức từ 1/9/2019 đã giúp sản lượng sản xuất và bán ra tăng mạnh, bù đắp cho việc giá giấy bán ra giảm và giá giấy nguyên liệu mua vào tăng.

Bên cạnh đó, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của doanh nghiệp giảm nhờ được hưởng ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng nhà máy giấy Giao Long – Giai đoạn II.

Tại thời điểm cuối quý III, doanh nghiệp giấy có 406 tỷ đồng lãi sau thuế chưa phân phối, 235 tỷ thăng dự vốn cổ phần và 39 tỷ quỹ đầu tư phát triển trên vốn điều lệ 560 tỷ đồng.

Đơn vị giảm 240 tỷ đồng vay dài hạn xuống 200 tỷ đồng và tăng vay ngắn hạn từ 259 tỷ lên 297 tỷ đồng.

Cổ phiếu DHC trong 3 tháng qua gần như đi ngang quanh vùng giá 44.000-48.000 đồng/cp.

Nguồn: VNDirect

Bài viết liên quan