Lãi 9 tháng của Hoá dầu Petrolimex (PLC) vượt kế hoạch năm nhờ tiêu thụ nhựa đường tăng cao

9 tháng đầu năm, mảng nhựa đường đóng góp lớn nhất vào tổng doanh thu khi chiếm tỉ lệ 47% và tăng trưởng 26% so với cùng kì năm 2019 trong khi doanh thu mảng dầu mỡ nhờn và hoá chất giảm tốc.

Tổng Công ty Hoá dầu Petrolimex (Mã: PLC) đã công bố kết quả kinh doanh quí III/2020 ghi nhận tăng trưởng cả về doanh thu lẫn lợi nhuận.

Quí III, PLC đạt 1.345 tỉ đồng doanh thu thuần, 43 tỉ đồng lãi sau thuế; tăng lần lượt 15% và 65% so với cùng kì năm trước.

Doanh nghiệp giải trình do sản lượng tiêu thụ ngành hàng nhựa đường tăng cao làm doanh thu quí III tăng 15%, lãi gộp tương ứng tăng 39% so với cùng kì năm 2019.

Bên cạnh đó, tổng chi phí kinh doanh khoảng 183 tỉ đồng, tăng gần 60 tỉ do các chi phí kinh doanh tăng theo sản lượng như vận chuyển, hỗ trợ bán hàng và khoản trích lập dự phòng công nợ khó đòi của mảng nhựa đường.

Lãi 9 tháng của Hoá dầu Petrolimex (PLC) vượt kế hoạch năm nhờ tiêu thụ nhựa đường tăng cao

Nguồn: H.K tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất quí III/2020

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, PLC đạt 3.914 tỉ đồng doanh thu thuần, giảm 10% nhưng lãi sau thuế lại tăng 10% lên 124 tỉ đồng. EPS 4 quí gần nhất đạt khoảng 2.000 đồng.

Năm 2020, công ty đặt kế họach 5.016 tỉ đồng doanh thu thuần, 109,5 tỉ đồng lãi sau thuế. Như vậy sau 9 tháng, PLC đã thực hiện được 78% mục tiêu doanh thu và vượt 13% kế hoạch lợi nhuận sau thuế của năm.

Trong cơ cấu doanh thu 9 tháng thì mảng nhựa đường đóng góp lớn nhất vào tổng doanh thu khi chiếm tỉ lệ 47%. Mảng dầu mỡ nhờn và hoá chất chiếm tỉ lệ xấp xỉ 24% - 26%.

9 tháng, doanh thu mảng nhựa đường tăng 26% so với cùng kì năm 2019 trong khi mảng dầu mỡ nhờn và hoá chất cùng giảm tốc.

Lãi 9 tháng của Hoá dầu Petrolimex (PLC) vượt kế hoạch năm nhờ tiêu thụ nhựa đường tăng cao

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất qúi III/2020

Trước đó, tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, cổ đông cũng đặt câu hỏi nguyên nhân gì khiến chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2020 lại giảm so với năm 2019 lần lượt 19% và 25% dù nhà nước đẩy mạnh đầu tư công.

Phía PLC cho biết năm 2020 nhà nước đẩy mạnh đầu tư công nhưng với dự án làm đường trong gói đầu tư thì chi phí đền bù là lớn nhất và mất nhiều thời gian nhất để triển khai.

Gói đầu tư này có giải ngân được năm 2020 hay 2021 hay không cũng có thể sản phẩm nhựa đường chưa được hưởng lợi ngay thì nhựa đường chỉ bán được khi nền đường đã xong. Phía PLC dự báo mảng nhựa đường chưa thể hưởng lợi năm 2020.

Thị phần nhựa đường của PLC rơi vào khoảng 28 - 35% tuỳ từng năm. Công ty cho biết hiệu quả kinh doanh nhựa đường tập trung nhiều vào nhóm sản phẩm có chất cao như nhũ tương, polime… Thời gian trước, các sản phẩm này PLC gần như độc quyền thì nay đã có nhiều đơn vị có thể cung cấp nên hiệu quả kinh doanh không còn cao như trước.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của PLC đạt 4.850 tỉ đồng, tăng 385 tỉ đồng so với đầu năm. Trong đó hàng tồn kho và khoản phải thu chiếm nửa tài sản.

PLC ghi nhận 1.503 tỉ đồng phải thu từ khách hàng hết quí III, giảm 10% so với đầu năm. Công ty phải trích tới 230 tỉ đồng dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi.

Hàng tồn kho tới ngày 30/9 đạt 1.081 tỉ đồng và đã được trích lập dự phòng 11 tỉ đồng, tăng 9% so với đầu năm.

Hết quí III, PLC có tới 1.234 tỉ đồng tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kì hạn, chiếm 25% tài sản.

Tổng nợ đi vay của PLC tại ngày 30/9 là 2.096 tỉ đồng, tăng 22% so với đầu năm và đều là khoản vay từ ngân hàng.

Bài viết liên quan