Kosy lãi gần 2 tỉ đồng trong quí III, hơn 320 tỉ đồng tồn kho ở dự án Mountain View Lào Cai

Quí III/2020, Kosy chỉ mang về khoản lãi hơn 1,8 tỉ đồng, trong khi cùng kì doanh nghiệp lãi hơn 6 tỉ đồng.

Kosy lãi gần 2 tỉ đồng trong quí III, hơn 320 tỉ đồng tồn kho ở dự án Mountain View Lào Cai

Phối cảnh tổng thể dự án Khu đô thị Kosy Mountain View Lào Cai. (Nguồn: Kosy)

CTCP Kosy (Mã: KOS) vừa công bố BCTC hợp nhất quí III/2020 với doanh thu thuần đạt 246 tỉ đồng (chủ yếu là doanh thu bán bất động sản), giảm nhẹ 2% so với cùng kì. Giá vốn bán hàng giảm không đáng kể khiến lãi gộp của doanh nghiệp đạt gần 18 tỉ đồng, không biến động nhiều so với cùng kì.

Trong kì, chi phí quản lí doanh nghiệp giảm 21% về 6,6 tỉ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính (chi phí lãi vay) tăng 4,6 lần lên hơn 6 tỉ đồng; chi phí bán hàng cũng tăng 5,7 lần lên 2,3 tỉ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế quí III của Kosy chỉ đạt hơn 1,8 tỉ đồng, giảm 71% so với cùng kì.

Theo giải trình của doanh nghiệp, lợi nhuận quí này giảm mạnh là do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cùng với việc tăng cường khai thác nguồn vốn vay phục vụ triển việc hoàn thành thi công dự án đang triển khai và đầu tư, mở rộng các dự án bất động sản mới.

Lũy kế 9 tháng năm 2020, Kosy ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 679 tỉ đồng, giảm 17% và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 9 tỉ đồng, giảm 54% so với cùng kì.

Năm 2020, Kosy đặt kế hoạch 1.200 tỉ đồng doanh thu, 30 tỉ đồng lãi trước thuế. Như vậy, doanh nghiệp mới thực hiện được 56% mục tiêu doanh thu và 37% lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của Kosy hơn 2.053 tỉ đồng. Trong đó, khoản phải thu ghi nhận hơn 1.094 tỉ đồng, chiếm 53% và hàng tồn kho ghi nhận hơn 803 tỉ đồng, chiếm 37% cơ cấu tài sản. Khoản mục tiền và tương đương tiền gần 30 tỉ đồng trong khi đầu kì gần 5,5 tỉ đồng.

Kosy lãi gần 2 tỉ đồng trong quí III, hơn 320 tỉ đồng tồn kho ở dự án Mountain View Lào Cai

(Nguồn: BCTC hợp nhất quí III/2020 Kosy)

Phần lớn hàng tồn kho trong kì của Kosy là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang với hơn 783 tỉ đồng, tập trung chủ yếu tại ba dự án. Trong đó, chiếm giá trị lớn nhất là dự án Kosy Lào Cai (hơn 328 tỉ đồng), dự án Kosy Bắc Giang (hơn 256 tỉ đồng) và dự án Kosy Sông Công (hơn 111 tỉ đồng).

Dự án Kosy Lào Cai là dự án lớn nhất trong các dự án doanh nghiệp đang triển khai với qui mô khoảng 38 ha và tổng mức đầu tư dự kiến gần 1.420 tỉ đồng. Đây là dự án từng bị báo chí phản ánh vì có nhiều sai phạm trong quá trình lập qui hoạch, thu hồi đất,...

Tính đến cuối kì, nợ phải trả của doanh nghiệp tăng 17% lên hơn hơn 907 tỉ đồng. Trong đó, hơn 792 tỉ đồng là nợ vay.

Bài viết liên quan