Không để doanh nghiệp chịu 2 lần tiền sử dụng đất

Doanh nghiệp, Tiền sử dụng đất, Đất dự án, Quyền sử dụng đấ

Nhiều dự án bất động sản đang xây dựng tại TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chi phí tiền sử dụng đất dự án hiện nay bất hợp lý. Một dự án mua quyền sử dụng đất của người dân 100 tỉ, chỉ được khấu trừ chi phí bồi thường khoảng 20 - 25 tỉ, như vậy khoảng 75 - 80% chi phí giải phóng mặt bằng dự án không được khấu trừ. Phần này sẽ được chủ đầu tư tính toán vào lợi nhuận dự án, chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cách tính tiền sử dụng đất hiện nay khiến doanh nghiệp phải mua lại quyền sử dụng đất 2 lần, lần một mua của dân, lần hai nộp cho Nhà nước.

Kiến nghị thay đổi cách thu tiền sử dụng đất bằng thuế chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, phi nông nghiệp thành đất ở, với mức thuế suất cụ thể. Điều này sẽ loại bỏ được cơ chế xin - cho, các rắc rối phức tạp về thủ tục, góp phần giảm chi phí đất đai...

Ông Lê Hoàng Châu

Tôi kiến nghị thay đổi cách thu tiền sử dụng đất bằng thuế chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, phi nông nghiệp thành đất ở, với mức thuế suất cụ thể. Điều này sẽ loại bỏ được cơ chế xin - cho, các rắc rối phức tạp về thủ tục, góp phần giảm chi phí đất đai, giúp giảm giá nhà.

Những năm qua một số doanh nghiệp tư nhân đã xây dựng nhà ở thương mại giá thấp để bán nhưng chưa thành một xu thế vì tỉ suất lợi nhuận quá thấp. Trong khi làm nhà ở cao cấp tỉ suất lợi nhuận rất cao, làm thương hiệu qua nhà ở cao cấp nhanh nhất. Vì vậy, cần cơ chế hỗ trợ phát triển nhà ở thương mại giá thấp, vừa túi tiền đa số người dân.

Mặt khác nên sửa chính sách phát triển nhà ở xã hội, chỉ tập trung vào 2 loại nhà ở xã hội cho thuê và nhà ở xã hội bán trả góp (thuê mua). Không nên phát triển loại hình nhà ở xã hội bán đứt một lần cho người dân.

Chính sách nhà ở xã hội chỉ bán cho đúng đối tượng thuê, thuê mua nhà ở xã hội. Phát triển nhà ở thương mại giá thấp sẽ giải quyết nhà ở cho lao động tự do hoặc những người có thu nhập vừa vượt ngưỡng thu nhập cá nhân cần mua căn nhà đầu tiên.

Bài viết liên quan