Khởi công ít nhất 4 dự án mới trị giá 500 triệu USD trong quý IV tại các KKT, KCN Quảng Ninh

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, từ đầu năm đến nay, tỷ lệ lấp đầy của các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh mới đạt 37,6%; quy mô vốn, trình độ công nghệ, mức đóng góp, tạo đột phá tăng trưởng, hiệu quả về kinh tế xã hội cũng chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế.

Ngày 26/10, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đã có buổi làm việc với Ban Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư, Ban Quản lý KKT và Ban Quản lý KKT Vân Đồn về tình hình công tác 10 tháng năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư, Ban Quản lý KKT Vân Đồn là những cơ quan có vai trò rất quan trọng trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút nguồn lực, cũng như cải cách hành chính để Quảng Ninh ngày càng trở thành địa bàn hấp dẫn với các nhà đầu tư.

Năm 2020, mặc dù chịu nhiều thách thức do dịch bệnh nhưng tỉnh Quảng Ninh đã rất nỗ lực trong đảm bảo sức sản xuất cũng như nguồn lao động cho các dự án nhà đầu tư thứ cấp đang hoạt động trong các KCN, KKT, thậm chí có nơi tăng trưởng cao.

Tuy nhiên, tỷ lệ lấp đầy của các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh mới đạt 37,6%; quy mô vốn, trình độ công nghệ, mức đóng góp, tạo đột phá tăng trưởng, hiệu quả về kinh tế xã hội cũng chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế.

Bên cạnh đó, tiến độ đầu tư của một số nhà đầu tư KCN còn chậm, nhất là về kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp dẫn tới chưa thu hút mạnh được các dự án thứ cấp có thương hiệu, có quy mô lớn, thậm chí có tình trạng giữ đất; việc quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch, môi trường, vật liệu san lấp tại các khu công nghiệp còn có những mặt hạn chế.

Để các KCN, KKT thực sự trở thành một trong những động lực tăng trưởng của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh 4 mục tiêu quan trọng.

Phấn đấu hết quý IV năm 2020, hoàn thiện thủ tục trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và cấp phép đầu tư các dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách trong các KKT, KCN trên địa bàn tỉnh đạt con số ít nhất 2 tỷ USD. Phấn đấu giá trị giải ngân các dự án ngoài ngân sách trong các KKT, KCN trên địa bàn tỉnh đạt ít nhất 1 tỷ USD. Phấn đấu khởi công ít nhất 4 dự án mới trong các KCN, KKT với giá trị đạt ít nhất 500 triệu USD. Giữ vững 4 chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS, PAPI dẫn đầu trong năm 2020.

Chỉ đạo cụ thể các giải pháp cần tập trung thực hiện thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải rà soát lại toàn bộ chủ trương, quyết định, giấy phép có liên quan đến quy hoạch, đất đai, xây dựng, môi trường của tất cả các nhà đầu tư từ đầu tư hạ tầng KCN đến nhà đầu tư thứ cấp trên phạm vi toàn tỉnh để đánh giá rõ hiện trạng từng KCN, KKT trên địa bàn tỉnh. Từ đó, tăng cường phát hiện sai phạm, kiên quyết thu hồi theo quy định pháp luật. Đồng thời, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc thuộc trách nhiệm của chính quyền tỉnh liên quan đầu tư các dự án, đặc biệt hậu kiểm sau cấp phép, thẩm định.

Thống nhất chủ trương những dự án chậm tiến độ, có vi phạm pháp luật đất đai, vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường, tài nguyên khoáng sản và gây lãng phí nguồn lực đất đai thì phải xem xét căn cơ để có giải pháp quyết liệt trong thu hồi, thu gọn diện tích.

Riêng đối với các dự án có chủ trương cho nghiên cứu quy hoạch nhưng đến nay đã hết thời hạn thì kiên quyết thu hồi, không gia hạn. Các cơ quan liên quan rà soát khẩn trương cấp phép cho các dự án thuộc thẩm quyền của tỉnh, chậm nhất trong tháng 11/2020 phải hoàn thành. Đối với những dự án trong thẩm quyền của Trung ương, phải bám sát các bộ, ngành để thúc đẩy tiến độ.

Bài viết liên quan