KB Securities vừa mua vào cổ phiếu Camimex Group (CMX)

Công ty Chứng khoán KB Securities vừa tăng sở hữu tại Công ty cổ phần Camimex Group (Mã chứng khoán: CMX – sàn HOSE).

Theo đó, tổ chức đến từ Hàn Quốc vừa mua vào 572.000 cổ phiếu CMX để nâng sở hữu từ 10,99% lên 12,87% vốn điều lệ CMX, giao dịch đuộc thực hiện ngày 01/12.

Trái lại, trước đó, hàng loạt lãnh đạo của CMX bán ra cổ phiếu. Cụ thể, Tổng giám đốc CMX, ông Huỳnh Văn Tấn vừa bán ra 105.353 cổ phiếu ngày 13/10, Kế toán trưởng, ông Nguyễn Trọng Hà bán ra 10.000 cổ phiếu ngày 20/10, Trưởng Ban kiểm soát, ông Nguyễn Đăng Duẩn bán ra 98.352 cổ phiếu ngày 13/10 …

Trong 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 1.115,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 44,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 46,2% và giảm 41,4% so với 9 tháng đầu năm 2019.

Được biết, năm 2020 doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu là 1.410 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 90 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm doanh nghiệp mới hoàn thành được 49,4% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Tính tới 30/9/2020, doanh nghiệp có tổng tài sản là 1.585,3 tỷ đồng, tăng 11,3% so với đầu năm. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 601,3 tỷ đồng, chiếm 37,9% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn là 348,3 tỷ đồng, chiếm 22% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn là 239 tỷ đồng, chiếm 15,1% tổng tài sản; tài sản cố định là 230,7 tỷ đồng, chiếm 14,65 tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 04/12, cổ phiếu CMX đóng cửa giá tham chiếu 15.900 đồng/cổ phiếu.

Bài viết liên quan