[Infographic] Toàn cảnh dịch COVID-19 tại Việt Nam sau một tuần tái xuất hiện trong cộng đồng

Sau một tuần tái xuất hiện các ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, số lượng ca mới đã tăng lên 116 người và có nhiều diễn biến phức tạp hơn. Ổ dịch lớn nhất nằm ở các bệnh viện tại Đà Nẵng.

[Infographic] Toàn cảnh dịch COVID-19 tại Việt Nam sau một tuần tái xuất hiện trong cộng đồng

Thực hiện nội dung và thiết kế: Alex Chu.

Bài viết liên quan