Hưng Yên duyệt Quy hoạch 1/500 Cụm công nghiệp Đông Khoái Châu 30 ha

cụm công nghiệp Đông Khoái Châu, BĐS công nghiệp Hưng Yên, Hưng Yên lập cụm công nghiệp

UBND tỉnh Hưng Yên vừa phê duyệt Quy hoạch 1/500 Cụm công nghiệp Đông Khoái Châu, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu.

Đồ án do CTCP Cơ khí và xây dựng Hưng Việt lập, có quy mô khoảng 30 ha. Theo UBND tỉnh Hưng Yên, phía Đông Bắc, Tây Bắc dự án giáp đất canh tác, phía Đông Nam giáp đất canh tác và mương thủy lợi, phía Tây Nam giáp khu dân cư hiện có và QL39.

Các ngành nghề cơ bản bao gồm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, các ngành nghề sản xuất, kinh doanh khác phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Hưng Yên. 

Theo quy hoạch, dự án sẽ dành 62% quy mô đất, tương ứng gần 18,7 ha để xây dựng nhà máy, 1 ha để xây khu điều hành, dịch vụ, 3,5 ha dùng để trồng cây xanh, xây mương thủy lợi... Phần còn lại là đất công trình HTKT đầu mối, đất giao thông.

Bài viết liên quan