Huấn luyện bộ não thông minh hơn bằng 5 câu đố Toán học

Tìm đáp án chính xác cho các câu đố dưới đây để huấn luyện não trở nên nhanh nhạy, và tư duy logic hơn.

Tìm đáp án chính xác cho các câu đố dưới đây để huấn luyện não trở nên nhanh nhạy, và tư duy logic hơn.

Câu đố 1: Điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm.

câu đố, câu đố iq, câu đố vui, kiểm tra iq, câu đố tính toán

Câu đố 2: Điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm.

câu đố, câu đố iq, câu đố vui, kiểm tra iq, câu đố tính toán

Câu đố 3: Điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm.

câu đố, câu đố iq, câu đố vui, kiểm tra iq, câu đố tính toán

Câu đố 4: Điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm.

câu đố, câu đố iq, câu đố vui, kiểm tra iq, câu đố tính toán

Câu đố 5: Điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm.

câu đố, câu đố iq, câu đố vui, kiểm tra iq, câu đố tính toán

ĐÁP ÁN

Đáp án câu đố 1: 33

Tổng các số ở mỗi hàng tính từ dưới lên tăng lần lượt 1 đơn vị. Ta có:

2 + 4 + 8 + 16 = 30.

4 + 16 + 11 = 31.

5 + 27 = 32.

Vậy số ở hàng trên cùng là 33.

Đáp án câu đố 2: 18

Hình có 3 cột. Tổng các số trong cùng một cột bằng 30.

Ta có: 5 + 25 = 30.

8 + 22 = 30.

3 + 9 + 18 = 30.

Đáp án câu đố 3: 61

31 + 1x1 = 32.

32 + 2x2 = 36.

36 + 3x3 = 45.

45 + 4x4 = 61.

Đáp án câu đố 4: 31

Chia hình đã cho thành bốn hình chữ nhật nhỏ. Mỗi hình chữ nhật nhỏ có 4 ô. Khi đó, tổng các số ở ô màu hồng và vàng sẽ bằng số ở ô màu xanh da trời. Ta có:

8 + 2 + 12 = 22.

8 + 7 + 12 = 27.

8 + 2 + 16 = 26.

8 + 7 + 16 = 31.

Đáp án câu đố 5: 8

Tích các số ở vị trí đối xứng nhau bằng 24. Ta có:

1 x 24 = 24.

2 x 12 = 24.

4 x 6 = 24.

3 x 8 = 24.

Bài viết liên quan