HSBC cho công ty thành viên của REE vay 660 tỷ đồng

HSBC, REE, năng lượng tái tạo, năng lượng mặt trời, năng lượng xanh, năng lượng gió, mặt trời áp mái

HSBC Việt Nam và 2 công ty thành viên của REE  (HoSE: REElà CTCP Năng lượng Mặt trời REE (REE SE), Công ty TNHH Sản Xuất và Dịch Vụ REEPRO (REEPRO) ký kết các thỏa thuận tín dụng xanh, tài trợ thương mại cho dự án điện năng lượng mặt trời mái nhà.

Với REE SE, HSBC cung cấp khoảng 660 tỷ đồng để đầu tư vào dự án điện năng lượng mặt trời mái nhà trị giá 1.000 tỷ đồng. Theo đó, công ty sẽ lắp đặt các hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà tại các nhà máy trên khắp các tỉnh thành để sản xuất ít nhất 80MW điện năng lượng mặt trời đến cuối năm 2020. 

Với REEPO, ngân hàng tài trợ thương mại 150 tỷ đồng để hỗ trợ nhập khẩu thiết bị lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời mái nhà và các nhu cầu vốn lưu động khác. Sản lượng điện tạo ra sẽ được bán cho EVN và các bên cho thuê mái nhà.

Các khoản tín dụng xanh trên nằm trong kế hoạch chống biến đổi khí hậu của HSBC được công bố vào tháng 10/2020. Từ nay đến năm 2030, ngân hàng sẽ dành 750-1.000 tỷ USD để tài trợ và đầu tư cho các khách hàng thuộc mọi lĩnh vực nhằm hỗ trợ giảm lượng khí thải. Đây là khoản tín dụng xanh đầu tiên trong lĩnh vực năng lượng tái tạo mà HSBC thu xếp tại Việt Nam, hỗ trợ REE, khách hàng doanh nghiệp lâu năm của HSBC, trở thành công ty đi đầu trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và môi trường ở Việt Nam, tập trung vào năng lượng mặt trời, năng lượng gió và nước. 

Để nhận được khoản tài trợ tín dụng xanh của HSBC, dự án của REE SE đã trải qua quy trình quản lý và phê duyệt tín dụng về tài chính của HSBC, được kiểm soát bởi Ủy ban cho vay bền vững của HSBC tại Châu Á - Thái Bình Dương. Bộ phận chuyên trách này của ngân hàng có nhiều kinh nghiệm trong việc tài trợ các dự án tín dụng xanh ở các lĩnh vực khác nhau trên thế giới.

Đồng thời, cả 2 khoản tín dụng xanh được yêu cầu phải đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Bộ Nguyên tắc Tín dụng Xanh quốc tế do Hiệp hội thị trường cho vay (Loan Market Association) và Hiệp hội thị trường cho vay Châu Á - Thái Bình Dương (Asia Pacific Loan Market Association) phối hợp ban hành. Bộ nguyên tắc bao gồm bốn tiêu chí cốt lõi là sử dụng khoản vay, tuyển chọn và đánh giá dự án, quản lý khoản vay và báo cáo.

Bài viết liên quan