HoREA góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) vừa có Công văn số 132/2020/CV-HoREA gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng và UBND Thành phố Hồ Chí Minh đóng góp ý kiến Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư (Dự thảo Nghị định 101).

Qua nghiên cứu Dự thảo Nghị định 101, HoREA đánh giá cao nội dung dự thảo: Đã có nhiều quy định mới, có tính đồng bộ hơn, nhất là quy định giao thẩm quyền cho cấp tỉnh quyết định các chỉ tiêu về quy hoạch, trong đó có chỉ tiêu dân số; Quy định về bồi thường tái định cư; Quy định về miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền chuyển mục đích sử dụng đất đối với dự án xây dựng lại nhà chung cư.

Tuy nhiên, HoREA cho rằng để thu hút các nhà đầu tư trong việc cải tạo, xây dựng lại các chung cư (nhà tập thể) cũ, cần sửa đổi, bổ sung vào Dự thảo Nghị định 101 một số quy định còn vướng mắc.

Cụ thể, về trình tự thủ tục phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tạm cư, chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư là chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, Hiệp hội đề xuất cần tích hợp và thực hiện song song các thủ tục để rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính.

Tiếp đến là cần bổ sung quy định khuyến khích chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư áp dụng hệ số bồi thường cao hơn đối với các dự án có điều kiện, để hỗ trợ cao nhất cho các hộ tái định cư.

Về cơ chế, theo HoREA, mặc dù tại Điều 110, Luật Đất đai quy định các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và còn quy định các trường hợp miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khác theo quy định của Chính phủ, nhưng trong 5 năm qua, Bộ Tài chính đã không đồng ý miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền chuyển mục đích sử dụng đất (nếu có) đối với toàn bộ diện tích đất được giao trong phạm vi dự án xây dựng lại nhà chung cư, quy định tại Khoản 4, Điều 15, Nghị định 101/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Đây cũng là một vướng mắc lớn gây trở ngại cho việc thực hiện kế hoạch xây dựng lại các chung cư cũ.

Bên cạnh đó, Hiệp hội đồng ý với nội dung “phần diện tích đất khác không phải diện tích đất có nhà chung cư” được bổ sung vào Khoản 4, Điều 15 và nội dung Khoản 5 (mới) được bổ sung vào Điều 15, Nghị định 101/2015/NĐ-CP, đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các chủ sở hữu nhà chung cư và của chủ đầu tư dự án, đồng thời không làm thất thoát tài sản công, hoặc nguồn thu ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, HoREA nhận thấy tại Khoản 3, Điều 110, Luật Nhà ở quy định dự án phải được tất cả (100%) các chủ sở hữu nhà chung cư thống nhất phá dỡ nhà chung cư cũ để xây dựng lại nhà chung cư mới là không sát với thực tiễn và không khả thi.

Do vậy, Hiệp hội đề nghị Chính phủ đề xuất với Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết cho phép thực hiện thí điểm cơ chế đặc thù về tỷ lệ (khoảng 80%) chủ sở hữu nhà chung cư thống nhất phá dỡ nhà chung cư để xây dựng lại nhà chung cư mới.

Bài viết liên quan