Hòa Phát tích trữ hơn 14.000 tỉ đồng tiền mặt, tiền gửi

Nợ vay và chi phí lãi vay của Hòa Phát tăng mạnh về giá trị tuyệt đối nhưng nếu so với qui mô tài sản và lợi nhuận, tình hình tài chính của công ty vẫn khá ổn định.

Hòa Phát tích trữ hơn 14.000 tỉ đồng tiền mặt, tiền gửi

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG). (Ảnh: Đức Quyền)

Tiền mặt và tiền gửi tăng hàng nghìn tỉ đồng trong một quí

Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG) mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất quí III/2020 cho thấy tổng tài sản tại ngày 30/9 vừa qua là 117.472 tỉ đồng (tương đương hơn 5 tỉ USD), tăng trưởng 15,4% so với ngày đầu năm.

Khoản mục tài sản ghi nhận bước tiến đáng kể nhất là tiền gửi có kì hạn, từ gần 1.400 tỉ đồng lên xấp xỉ 8.800 tỉ đồng. Ngoài ra, Hòa Phát còn có hơn 5.600 tỉ đồng tiền và tương đương tiền, tăng gần 1.100 tỉ đồng so với ngày đầu năm.

Tổng cộng tại ngày cuối quí III, Hòa Phát đang có trên 14.400 tỉ đồng tiền mặt, tiền gửi không kì hạn và tiền gửi có kì hạn. So với ngày cuối quí II, khối tiền mặt và tiền gửi của đại gia thép này tăng khoảng 2.300 tỉ đồng.

Bên phía nguồn vốn, vốn của chủ sở hữu đạt gần 55.000 tỉ đồng, tăng 7.200 tỉ đồng so với đầu năm. Trong 9 tháng vừa qua, vốn chủ của Hòa Phát tăng nhờ ghi nhận 8.845 tỉ đồng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh và giảm đi do trả cổ tức tiền mặt khoảng 1.380 tỉ đồng.

Hòa Phát tích trữ hơn 14.000 tỉ đồng tiền mặt, tiền gửi

Duy trì khả năng trả nợ

Nợ phải trả của Hòa Phát tăng xấp xỉ 8.500 tỉ đồng so với đầu năm, ghi nhận gần 62.500 tỉ đồng vào cuối quí III. Trong đó nợ vay ngắn hạn và dài hạn lần lượt khoảng 24.000 tỉ đồng và 21.250 tỉ đồng, tổng cộng trên 2 tỉ USD và chiếm 72% tổng nợ phải trả.

Ngày đầu năm nay, nợ vay của Hòa Phát là khoảng 36.700 tỉ đồng, chiếm 68% tổng nợ. Khối nợ phải trả tăng lên kéo theo chi phí trả lãi cho các chủ nợ cũng lên theo.

Cụ thể trong quí III/2020, Hòa Phát thanh toán 541 tỉ đồng tiền lãi vay, gấp hai lần cùng kì năm ngoái. Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, chi phí lãi vay là 1.545 tỉ đồng, gấp 2,3 lần cùng kì và gấp 1,6 lần cả năm ngoái.

Tuy nhiên, tỉ lệ khả năng trả lãi của Hòa Phát (Lợi nhuận trước thuế và lãi vay/Lãi vay) vẫn đạt 8,9 lần, không thay đổi nhiều so với mức 9,1 lần trong quí III/2019. Điều này cho thấy năng lực trả lãi vay của Hòa Phát vẫn được duy trì ổn định.

Hòa Phát tích trữ hơn 14.000 tỉ đồng tiền mặt, tiền gửi

Các chỉ tiêu được so sánh giữa thời điểm cuối quí III/2020 với ngày đầu năm 2020, riêng tỉ lệ khả năng trả lãi được so sánh giữa quí III năm nay với quí III/2019.

Tỉ lệ thanh toán hiện thời (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn) tăng lên và duy trì trên ngưỡng 1. Tỉ lệ thanh toán nhanh (Tiền mặt + đầu tư tài chính ngắn hạn + khoản phải thu/Nợ ngắn hạn) cải thiện đáng kể lên 0,56 lần. Tỉ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu ổn định ở khoảng 1,1 lần.

Kết quả kinh doanh khởi sắc theo xu hướng chung của ngành thép

Trước khi công bố báo cáo tài chính, Hòa Phát đã đưa ra ước tính về kết quả kinh doanh quí III với lợi nhuận sau thuế 3.785 tỉ đồng, tăng trưởng 111% và là mức cao nhất từ trước đến nay của Hòa Phát. Doanh thu thuần cũng tăng trưởng 64% lên 24.686 tỉ đồng.

Hòa Phát tích trữ hơn 14.000 tỉ đồng tiền mặt, tiền gửi

Hòa Phát báo lãi quí III cao kỉ lục, gấp đôi cùng kì

Cả doanh thu và lợi nhuận sau thuế trong 9 tháng 2020 đã vượt mức thực hiện trong cả 12 tháng 2019. So với kế hoạch được đại hội cổ đông đề ra cho cả năm 2020, Hòa Phát đã thực hiện 98% mục tiêu lợi nhuận, 75% mục tiêu doanh thu.

Tập đoàn Hoa Sen (Mã: HSG) thì ước tính doanh thu thuần niên độ từ 1/10/2019 đến 30/9/2020 đạt 27.538 tỉ đồng, tương đương 98% thực hiện niên độ trước.

Lợi nhuận sau thuế cả niên độ ước đạt 1.100 tỉ đồng, tăng 205% so với con số 361 tỉ đồng của niên độ trước và vượt 175% kế hoạch 400 tỉ đồng mà đại hội cổ đông đề ra.

CTCP Thép Nam Kim (Mã: NKG) mới đây cũng báo cáo doanh thu thuần quí III tăng trưởng 10% so với cùng kì 2019, đạt 3.376 tỉ đồng; lãi sau thuế 82,6 tỉ đồng, cao gấp 13,3 lần quí III năm ngoái.

Ngoài kết quả khả quan của mảng kinh doanh chính là sắt thép, Hòa Phát còn ghi nhận tín hiệu tích cực từ lĩnh vực nông nghiệp với doanh thu quí III năm nay đạt 2.791 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế của bộ phận là 456 tỉ đồng, tăng trưởng lần lượt 54% và 443% so với quí III/2019.

Bài viết liên quan