Hóa chất Cơ bản miền Nam chốt quyền tạm ứng cổ tức tỷ lệ 10%

Năm 2020, doanh nghiệp lên kế hoạch chia cổ tức 15% giảm so với mức 25% thực hiện năm 2019.

Công ty Hóa chất Cơ bản miền Nam (HoSE: CSV) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%, 1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng. Ngày chốt danh sách cổ đông là 9/11 và ngày chi trả 23/11.

Với 44,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, CSV dự chi 44,2 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt 1/2020. Năm 2019, doanh nghiệp chia cổ tức tỷ lệ 25% và năm 2020 lên kế hoạch chia 15%.

Doanh nghiệp hóa chất vừa công bố BCTC công ty mẹ quý III với doanh thu thuần 263 tỷ đồng, giảm 20,7% so với cùng kỳ năm trước; lãi sau thuế 50 tỷ đồng, giảm 15,2%.

CSV cho biết sản lượng tiêu thụ các sản phẩm chính như NaOH 32% giảm 33% cùng giá bán giảm 10%, H­­2SO4 tiêu thụ giảm 76% và giá bán bình quân giảm 33%.

Lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp ghi nhận 772 tỷ đồng doanh thu thuần và lợi nhuận 145 tỷ đồng, lần lượt giảm 17,5% và 15,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm 30/9, CSV có 156 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và 387 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

Bài viết liên quan