Hồ sơ thiết kế đô thị ven biển, ven sông Cổ Cò từ Hội An đến giáp Đà Nẵng có gì nổi bật?

Ngày 23/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh ký Quyết định số 3278/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Lập hồ sơ Thiết kế đô thị (tỷ lệ 1/2.000) tuyến ven biển, tuyến ven sông Cổ Cò từ thị xã Điện Bàn đến thành phố Hội An.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập hồ sơ Thiết kế đô thị (tỷ lệ 1/2.000) tuyến ven biển, tuyến ven sông Cổ Cò từ thị xã Điện Bàn đến thành phố Hội An, theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Thời gian lựa chọn nhà thầu là quý 4/2020, với tổng giá trị gói thầu là hơn 494 triệu đồng.

Thi công dự án nạo vét sông Cổ Cò

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Xây dựng (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành. Đồng thời, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính phối hợp với ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thự hiện.

Trước đó, tháng 8/2020, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam phát đi Thông báo số 312/TB-UBND về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp nghe báo cáo nội dung Thiết kế cảnh quan ven sông Cổ Cò và khu vực ven biển từ thị xã Điện Bàn đến thành phố Hội An.

Theo kết luận này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng thực hiện quy hoạch, thiết kế đô thị cảnh quan ven sông Cổ Cò và khu vực ven biển từ thị xã Điện Bàn đến thành phố Hội An nhằm khắc phục các hạn chế, hiệu chỉnh lại các bất cập, không đồng bộ khi thực hiện các dự án để khớp nối các hồ sơ quy hoạch chi tiết; từ đó xác định các nhược điểm về kiến trúc, hạ tầng, cảnh quan, không gian công cộng,… để đề xuất các giải pháp đối với các dự án liên quan; tạo điểm nhấn không gian mang tầm quốc gia, khu vực để phát triển thương mại dịch vụ và du lịch.

Từ thực tiễn nêu trên, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến của các thành viên dự họp để hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch, thiết kế đô thị. Trong đó lưu ý, khu vực ven sông: nghiên cứu bố trí quỹ đất công cộng đủ lớn, hình thành 3 công viên trung tâm, xứng tầm tại các khu vực: Khu phức hợp đô thị, thương mại dịch vụ và du lịch Điện Dương; Khu du lịch và nghỉ dưỡng cao cấp tại phường Điện Dương và một khu vực phù hợp tại thành phố Hội An với khoảng cách phù hợp. Quy hoạch bố trí các bến thuyền du lịch chính gắn với các vị trí công viên lớn này.

Đối với cầu qua sông, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất bố trí 8 cầu chính (cầu ô tô) qua sông Cổ Cò theo quy hoạch đã duyệt; nghiên cứu bố trí một số cầu đi bộ tại vị trí phù hợp phục vụ phát triển du lịch, thương mại dịch vụ hai bên bờ sông. Thống nhất bổ sung ranh giới quản lý sông Cổ Cò vào hồ sơ thiết kế cảnh quan ven sông để xác định mốc giới quản lý hành lang sông Cổ Cò.

Đồng thời, làm việc với Sở Giao thông vận tải để quy hoạch các cầu qua sông với độ cao thông thủy phù hợp và các thông tin về điều chỉnh, nắn tuyến dòng sông.

Bên cạnh đó, phối hợp với Sở Giao thông vận tải làm việc với Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng để thống nhất phương án khớp nối tuyến đường tàu điện kết nối từ thành phố Đà Nẵng đến thành phố Hội An. Trong trường hợp phía thành phố Đà Nẵng không tổ chức tuyến này ven sông Cổ Cò thì cũng hủy quy hoạch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Nghiên cứu bố trí các tuyến tramway hai bên bờ sông để phục vụ du lịch và thương mại dịch vụ.

Lưu ý thiết kế hệ thống cây xanh cảnh quan hai bên bờ sông, xác định loại cây trồng chủ đạo để các địa phương và các dự án lân cận triển khai đầu tư đảm bảo tính thống nhất.

Phối cảnh một dự án du lịch nghỉ dưỡng nằm trên tuyến đường biển Đà Nẵng - Hội An

Đối với khu vực ven biển, yêu cầu nghiên cứu bố trí các khu công cộng (các quảng trường biển, công viên biển, bãi tắm,…) phân bố đều theo dọc bờ biển phục vụ nhu cầu nhân dân, thuận lợi cho việc di chuyển của nhân dân trong khu vực đến những nơi này. Các khu công cộng ven biển cần được quy hoạch, sắp xếp hợp lý, nghiên cứu đầu tư vận hành theo hình thức xã hội hoá, không để tình trạng có quy hoạch nhưng không thực hiện, gây lãng phí đất đai, ô nhiễm môi trường, thiếu không gian sinh hoạt cho nhân dân.

Trong đó, khu bãi tắm Viêm Đông, thị xã Điện Bàn: dành quỹ đất hai bên đường vào bãi tắm để kinh doanh thương mại - dịch vụ (khu đất đã quy hoạch bố trí tái định cư nếu không thực hiện được phải chuyển đổi sang hình thức khác phù hợp; khu đất đã giao cho Công ty Cổ phần Kinh doanh bất động sản Trung Kỳ Viêm Đông lập quy hoạch chi tiết nhưng chưa làm thủ tục đất đai phải lùi vào để khai thác thương mại dịch vụ)

Khu bãi tắm Cửa Đại, thành phố Hội An, yêu cầu điều chỉnh, bố trí lại không gian sinh hoạt phù hợp với thực tế xói lở bờ biển; các khu quy hoạch tiểu công viên ven biển thành phố Hội An cần nghiên cứu thành các tiểu công viên chuyên đề, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện trên cơ sở hài hòa lợi ích;

Việc quy hoạch các khu dân cư chỉnh trang ven biển cần nghiên cứu xây dựng tuyến đường vành đai ven biển và khai thác quỹ đất đối diện cho hoạt động thương mại - dịch vụ,….

Bài viết liên quan