Hải quan Ai Cập giảm thời gian hàng tồn đọng bỏ tại cảng từ 4 xuống còn 1 tháng

Hải quan Ai Cập ra qui định mới về rút ngắn thời gian lưu giữ hàng hóa tồn đọng tại các cảng xuống 1 tháng

Hải quan Ai Cập giảm thời gian hàng tồn đọng bỏ tại cảng từ 4 xuống còn 1 tháng

Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập mới đây cho hay, do tình trạng các container không có người nhận ngày càng nhiều (trong đó có nhiều loại hàng hóa nguy hiểm) gây ứ đọng tại các cảng biển nên ngày 30/8/2020, Hải quan Ai Cập đã ban hành Quyết định số 114/2020 điều chỉnh giảm thời gian đối với hàng hóa tồn đọng bỏ lại tại các cảng, cầu cảng (gồm cả cảng hàng không) và tại các cơ quan hải quan từ 4 tháng xuống còn 1 tháng cũng như thành lập bộ phận riêng giám sát hàng ngày.

Qua đó, qui định này đã ảnh hưởng đến một số doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam do không đủ thời gian đàm phán với bên nhận hàng hoặc xử lí lô hàng trong trường hợp có bất đồng giữa các bên.

Trên thực tế đã có doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu đen phản ánh với Thương vụ về việc lô hàng của doanh nghiệp bị đem ra bán đấu giá tại cảng Damietta mà không nhận được thông báo cho đến khi phiên đấu giá diễn ra.

Trước tình hình trên, Thương vụ một lần nữa cảnh báo và đề nghị các doanh nghiệp xuất khẩu sang Ai Cập cần phối hợp chặt chẽ với hãng vận tải để theo dõi tình trạng hàng đến cảng và làm việc với bạn hàng để nhận hàng trước hạn.

Bên cạnh đó, thông báo sớm cho Thương vụ (Email: ndhung.hn@hotmail.com; Mobile/Whatsapp +20 122 124 8986) nắm biết tình hình để có thể phối hợp, hỗ trợ, bảo vệ hợp pháp tài sản của doanh nghiệp.

Ngoài ra, doanh nghiệp cần đánh giá lại các điều khoản về thanh toán và nhận hàng trong các hợp đồng mới nhằm giảm thiểu rủi ro, tránh bị bên nhập khẩu (có thể lợi dụng qui định và liên kết với nhau) gây tổn thất cho doanh nghiệp.

Bài viết liên quan