Hải Phòng sẽ xây dựng thành phố trực thuộc thành phố

Hải Phòng sẽ thành lập thành phố thuộc thành phố tại huyện Thủy Nguyên để phù hợp với quy hoạch chung đến năm 2025, tầm nhìn năm 2050.

Việc thành lập đơn vị hành chính đô thị tại huyện Thủy Nguyên trên cơ sở nguyên trạng 261,86 km2 diện tích tự nhiên, dân số 333.900 người và 37 đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện.

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng vừa đồng ý về chủ trương xây dựng Đề án thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên như đề xuất của Ban cán sự Đảng UBND TP.

Cơ quan này giao Ban cán sự Đảng chỉ đạo việc xây dựng đề án đúng theo quy định, phù hợp với định hướng phát triển của TP theo nghị quyết 45 ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị; nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo tờ trình của Ban cán sự Đảng, thực hiện nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, huyện Thủy Nguyên được xác định là một trong ba hướng đột phá về không gian đô thị của thành phố, là trung tâm hành chính, chính trị; trung tâm thương mại, tài chính, ngân hàng, đô thị.

quy hoạch, Hải Phòng, thành phố, huyện Thủy Nguyên

Thành lập đơn vị hành chính đô thị tại huyện Thủy Nguyên trên cơ sở nguyên trạng 261,86 km2 diện tích tự nhiên, dân số 333.900 người và 37 đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện. (Ảnh:Internet).

Theo quy hoạch chung xây dựng TP Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2025 đô thị TP phát triển về phía Bắc (huyện Thủy Nguyên) để hình thành đô thị mới Bắc sông Cấm, đô thị mới Bến Rừng. Hai đô thị vệ tinh là thị trấn Minh Đức và thị trấn Núi Đèo, hai xã được nâng cấp đô thị loại 5 là Lưu Kiếm và Quảng Thanh,...

Trong đó, Đồ án điều chỉnh qui hoạch chung xây dựng TP Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định: “Phía Bắc (huyện Thủy Nguyên) là trung tâm hành chính, chính trị TP Hải Phòng; trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch giải trí, y tế, giáo dục vùng duyên hải ven biển Bắc Bộ; xây dựng huyện Thủy Nguyên thành thành phố trực thuộc thành phố”.

Tuy nhiên, huyện Thủy Nguyên hiện là đơn vị hành chính nông thôn, mô hình quản lí chính quyền nông thôn hiện không còn phù hợp và không đáp ứng yêu cầu quản lí trong tình hình mới.

Việc thành lập đơn vị hành chính đô thị tại huyện Thủy Nguyên để thiết lập chính quyền đô thị sẽ tạo điều kiện phát huy tốt hơn nữa các tiềm năng, lợi thế sẵn có của huyện Thủy Nguyên.

"Việc thành lập đơn vị hành chính đô thị tại huyện Thủy Nguyên là yêu cầu khách quan và cấp thiết", tờ trình nêu rõ.

Sau khi thành lập TP Thủy Nguyên, TP Hải Phòng không thay đổi về diện tích tự nhiên, dân số và số đơn vị hành chính cấp huyện; số đơn vị hành chính cấp xã sẽ giảm. Khắc phục việc một số xã không đáp ứng tiêu chuẩn nâng cấp thành phường; thành phố thuộc TP trực thuộc Trung ương sẽ có cả xã và phường.

Bài viết liên quan