Hải Dương lập qui hoạch hai khu dân cư tại Gia Lộc và Kinh Môn

Tổng diện tích của hai khu dân cư này khoảng 68 ha.

Hải Dương lập qui hoạch hai khu dân cư tại Gia Lộc và Kinh Môn

Một góc thị xã Kinh Môn, Hải Dương. (Ảnh: Báo Hải Dương).

UBND tỉnh Hải Dương vừa có văn bản chấp thuận chủ trương lập qui hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư Gia Lộc tại huyện Gia Lộc. Diện tích nghiên cứu lập qui hoạch của dự án này khoảng 50 ha, thuộc địa bàn thị trấn Gia Lộc và xã Gia Khánh.

Sau khi phê duyệt qui hoạch chi tiết, tỉnh sẽ tiến hành kêu gọi, lựa chọn nhà đầu tư cho dự án theo qui định.

Cùng thời điểm, tỉnh Hải Dương cũng có văn bản đồng ý chủ trương cho phép UBND thị xã Kinh Môn tổ chức khảo sát, lập qui hoạch 1/500 khu dân cư, sinh thái, dịch vụ thương mại Tây Sơn. Dự án này có diện tích khoảng 18 ha thuộc địa phận thị xã Kinh Môn.

Ngoài ra, thời gian gần đây Hải Dương cũng đang kêu gọi đầu tư vào một số dự án khu dân cư khác tại các xã Nam Trung, Hồng Phong (huyện Nam Sách); xã Tứ Cường, Cao Thắng (huyện Thanh Miện); xã Bình Dân, Kim Đính, Lai Vu (huyện Kim Thành) và khu dân cư xã Yết Kiêu (huyện Gia Lộc);...

Bài viết liên quan