Hải Dương chấp thuận lập quy hoạch chi tiết 4 khu dân cư tổng diện tích hơn 81ha

UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành loạt quyết định về việc chấp thuận chủ trương lập Quy hoạch chi tiết xây dựng 4 khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh hoạ

Cụ thể, Khu dân cư mới xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ với diện tích khoảng 35,2ha.

Tiếp đó là Khu dân cư mới xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng với diện tích khoảng 28ha.

Thứ ba là Khu dân cư mới thôn Lạc Thượng, xã Thống Kênh, huyện Gia Lộc diện tích khoảng 9,74ha.

Cuối cùng là Khu dân cư mới trung tâm xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang diện tích khoảng 8,81ha.

Kinh phí lập quy hoạch chi tiết đối với các khu dân cư nói trên được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước của 4 huyện hoặc do 4 huyện kêu gọi từ các tổ chức, cá nhân tài trợ.

Sau khi quy hoạch chi tiết xây dựng 4 khu dân cư trên được phê duyệt, việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án sẽ tiến hành theo quy định.

Bài viết liên quan