Hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV) báo lãi 210 tỷ đồng năm tài chính 2019-2020, gấp đôi năm trước đó

Hạ tầng Vĩnh Phúc ghi nhận gần 65 tỷ đồng lợi nhuận từ hoạt động liên doanh liên kết.

Hạ tầng Vĩnh Phúc, idv, báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh, thị trường chứng khoán

CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng kỹ thuật Vĩnh Phúc (mã chứng khoán IDV) công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2019-2020 (năm tài chính của Hạ tầng Vĩnh Phúc bắt đầu từ 1/10 và kết thúc vào 30/9 năm sau).

Năm 2019-2020 (sau đây gọi chung là năm 2020) của Hạ tầng Vĩnh Phúc được xem là thuận lợi khi cả doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ. Cụ thể, doanh thu cả năm đạt 220,4 tỷ đồng, tăng 77% so với năm trước đó. Lợi nhuận gộp đạt hơn 150 tỷ đồng, tăng trưởng 59%.

Trong năm, doanh thu tài chính đạt 41 tỷ đồng, tăng 5 tỷ đồng so với cùng kỳ, trong khi chi phí tài chính chưa đến 1 tỷ đồng. Hạ tầng Vĩnh Phúc là một trong số ít doanh nghiệp ít đi vay nợ. Dư nợ thuê tài chính ngắn hạn đến cuối năm là 4,6 tỷ đồng và dư nợ thuê tài chính dài hạn hơn 23 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 210 tỷ đồng, hơn gấp đôi so với số lãi 98 tỷ đồng đạt được năm  trước đó. Nguyên nhân chính dẫn tới số lãi lớn này, ngoài việc tăng doanh thu và lợi nhuận trong kinh doanh, thì một phần lớn do công ty ghi nhận khoản lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết gần 65 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ chưa đến 1 tỷ đồng – đây là số lãi từ CTCP Đầu tư phát triển hạ tầng Đồng Văn III tỉnh hà Nam. EPS cả năm đạt 11.785 đồng.

Năm 2020 Hạ tầng Vĩnh Phúc đặt mục tiêu đạt 264 tỷ đồng doanh thu và gần 152 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy kết thúc năm tài chính, công ty dù chưa hoàn thành kế hoạch doanh thu nhưng đã vượt 38% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Nguyên Phương

Bài viết liên quan