Hà Nội thanh tra 75 doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội

Thanh tra thành phố Hà Nội vừa công bố Quyết định thanh tra số 5466/2020 về việc chấp hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế.

thanh tra 72 doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội, doanh nghiệp nợ bảo hiểm y tế, người sử dụng lao động, người lao động được đóng những gì, nợ đọng bảo hiểm, những công ty nợ đọng bảo nhiểm xã hội, Quyết định thanh tra số 5466/2020

Hà Nội thanh tra 75 doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội.

Ông Phạm Văn Giáp, Trưởng phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo 4 (Thanh tra TP Hà Nội), Trưởng đoàn Thanh tra liên ngành cho biết: Đoàn Thanh tra liên ngành sẽ chia làm 4 tổ công tác với sự tham gia của đại diện các ngành: Thanh tra Thành phố, Sở Lao động Thương binh & Xã hội, Liên đoàn Lao động và bảo hiểm xã hội Thành phố. Đoàn sẽ tiến hành thanh tra 75 doanh nghiệp nợ lớn, nợ kéo dài về bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền hơn 80,217 tỷ đồng, đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền và lợi ích chính đáng của 2.462 người lao động , trong khoảng thời gian từ 1/1/2019 cho đến thời điểm thanh tra.

Các doanh nghiệp có số nợ lớn như: Xí nghiệp Xây dựng công trình Cienco nợ 4,3 tỷ đồng, kéo dài 48 tháng; Công ty CP Kinh doanh phát triển nhà ở và đô thị Hà Nội nợ 2,3 tỷ đồng, kéo dài 20 tháng; Công ty CP Dược phẩm công nghệ cao Abipha nợ 2,4 tỷ đồng, kéo dài 11 tháng; Công ty CP Hassyu Việt Nam nợ hơn 2,6 tỷ đồng, kéo dài 40 tháng…

Trưởng đoàn Thanh tra liên ngành yêu cầu các đơn vị được thanh tra báo cáo bằng văn bản các nội dung theo đề cương, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu lên quan đến việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trong đơn vị. Đoàn Thanh tra, Tổ công tác sẽ trực tiếp thanh tra tại các đơn vị, thời gian làm làm việc từ 1-2 ngày. Các đơn vị, doanh nghiệp bố trí làm việc với Tổ công tác gồm: Người sử dụng lao động (hoặc người được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản), đại diện bộ phận nhân sự, đại diện BCH Công đoàn cơ sở (hoặc đại diện tập thể người lao động ), cán bộ chuyên trách về kế toán, tiền lương và người làm công tác bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại đơn vị.

Căn cứ vào kế hoạch làm việc đã thông báo, Tổ công tác sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra các hồ sơ, sổ sách, tài liệu, chứng từ có liên quan đến việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. “Trường hợp các đơn vị được thanh tra, kiểm tra chủ động, tự giác chấp hành nộp đầy đủ số tiền nợ bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thì Tổ trưởng Tổ công tác sẽ tiếp nhận hồ sơ, báo cáo trưởng đoàn thanh tra, xem xét, quyết định dừng thanh tra tại đơn vị”, ông Phạm Văn Giáp khẳng định.

Phát biểu trước đại diện các doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội tại buổi công bố Quyết định thanh tra, ông Nguyễn Đức Hòa, Giám đốc bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội nhấn mạnh: “Năm 2020 là năm rất nhiều thách thức, khó khăn với doanh nghiệp, cũng như với ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam trong công tác thu, thu nợ bảo hiểm xã hội. Đến nay, số nợ bảo hiểm xã hội trên toàn Thành phố chiếm khoảng 9,4% số phải thu. Vì vậy, chúng ta cần cùng nhau cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn vì quyền lợi của người lao động . Bởi đơn vị, doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội là nợ người lao động, chứ không phải nợ cơ quan bảo hiểm xã hội. Các cơ quan chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra cũng nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động và đảm bảo công bằng giữa các đơn vị, doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh”.

Mặt khác, khi đóng bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ cho người lao động , thì doanh nghiệp cũng được giảm phần tài chính đóng thuế, vì đây là khoản chi phí hợp lý, không tính thuế của doanh nghiệp . Đáng tiếc, trong quá trình bảo hiểm xã hội Hà Nội đối chiếu, rà soát dữ liệu do ngành thuế cung cấp, tại nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã phát hiện một số trường hợp có mã số thuế, nhưng chưa đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Một số đơn vị, doanh nghiệp chưa tích cực, tự giác chấp hành tuân thủ pháp luật, chưa làm tốt trách nhiệm với người lao động, vin cớ vào khó khăn khách quan để chây ì nợ đọng bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

“Những năm qua, bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội luôn cố gắng, nỗ lực nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp , người lao động ; đẩy mạnh ứng dụng CNTT, cải cách TTHC để ngày càng thuận tiện, nhanh chóng, kịp thời cho doanh nghiệp khi đăng ký tham gia, khi đóng nộp bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế, giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế, cấp sổ bảo hiểm xã hội thẻ Bảo hiểm y tế hay thanh toán các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội ... Vì vậy, bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục đồng hành, tuân thủ pháp luật, chăm lo quyền lợi người lao động .

Về đợt thanh tra liên ngành này, tôi đề nghị các Tổ công tác tiến hành thanh tra đúng trình tự, quy trình, thủ tục. Những doanh nghiệp chủ động tự giác đóng nộp hết số nợ sẽ xem xét, dừng thanh tra; còn những đơn vị cố tình chây ì, nợ đọng, đề nghị kiên quyết xử lý nghiêm, nhằm bảo vệ quyền lợi người lao động và giữ vững ASXH trên địa bàn Thủ đô”, ông Nguyễn Đức Hòa nói.

Bài viết liên quan