Hà Nội đặt mục tiêu tăng GRDP năm 2021 khoảng 7,5%

Hà Nội thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, trong đó đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm tới là 7,5%.

Chiều 7/12, với 91/91 đạt biểu có mặt tán thành (đạt tỉ lệ 100%), HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của TP Hà Nội.

Hà Nội đặt mục tiêu tăng GRDP năm 2021 khoảng 7,5%

Phó Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà điều hành nội dung thảo luận về Nghị quyết kinh tế - xã hội. (Ảnh: Thùy Linh).

Theo dự thảo Nghị quyết trình bày tại kì họp, dự thảo thống nhất với 23 chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu chủ yếu.

Cụ thể GRDP tăng khoảng 7,5%; vốn đầu tư xã hội tăng khoảng 12%; kim ngạch xuất khẩu tăng 5%; giảm 20% số hộ nghèo theo chuẩn mới của Thành phố; số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 85 trường; tỉ lệ hộ dân khu vực nông thôn được cung cấp nước sạch 85%; số xã nông thôn mới tăng thêm 14 xã...

Dự thảo Nghị quyết đặt mục tiêu chung năm 2021 của TP Hà Nội là lấy lại đà tăng trưởng, đẩy nhanh cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển mạnh văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã nội, nâng cao đời sống người dân, tăng cường quản lí qui hoạch, phát triển đô thị.

Dự thảo Nghị quyết của HĐND TP cũng xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, chỉ đạo, điều hành quyết liệt có trọng tâm, trọng điểm; triển khai thực hiện tốt 02 Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm mô hình chính quyền đô thị và bảo đảm công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026.

Hà Nội lên kế hoạch thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại do đại dịch COVID-19. Đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh kinh tế thủ đô dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Báo cáo thẩm tra chung của các ban HĐND thành phố đánh giá, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 nhưng chính quyền thành phố đã triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ kép.

Thành phố tiếp tục giữ đà tăng trưởng dương của kinh tế trong suốt 4 quí của năm so với cùng kì năm trước và mức tăng trưởng GRDP cả năm cao gấp 1,5 lần của cả nước. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn vẫn vượt dự toán, huy động vốn đầu tư xã hội tiếp tục duy trì tốc độ tăng.

Tuy nhiên, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công chậm cả ở cấp thành phố và cấp quận, huyện. Mặc dù được tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ trong những tháng cuối năm, nhưng đến nay kết quả giải ngân chưa cao. Công tác thống kê, theo dõi, quản lí dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất còn hạn chế; nhiều dự án vi phạm Luật Đất đai đã được rà soát, đề xuất xử lí nhưng trên thực tế chưa có chuyển biến rõ rệt, có nơi vẫn còn tình trạng sử đụng đất sai mục đích…

Bài viết liên quan