Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 23-27/11: Quay ra bán ròng 270 tỷ đồng

Thị trường vẫn tiếp tục tiến bước và vượt xa ngưỡng kháng cự tâm lý mạnh 1.000 điểm, bất chấp dòng vốn ngoại trở lại trạng thái bán ròng trong tuần qua với giá trị đạt 270 tỷ đồng.

Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại thực hiện 2 phiên bán ròng và 3 phiên mua ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 12,04 triệu đơn vị, tăng 53,6% so với tuần trước đó. Tổng giá trị bán ròng tương ứng 258,32 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó mua ròng 448,37 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 157,4 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 4.880,03 tỷ đồng (tăng 19,26% về lượng và 10,82% về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 169,45 triệu đơn vị, giá trị 5.138,35 tỷ đồng (tăng 21,18% về lượng và 29,92% về giá trị so với tuần trước).

Trong khi đó, trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 4 phiên mua ròng và duy nhất 1 phiên bán ròng ngày 24/11.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 1,59 triệu đơn vị, giảm 59,46% so với tuần trước. Tuy nhiên, tổng giá trị là mua ròng 20,99 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó bán ròng 73,78 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 4,58 triệu đơn vị, giá trị 114,49 tỷ đồng (tăng 135,17% về lượng và gần 277% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 6,17 triệu đơn vị, giá trị 93,5 tỷ đồng (tăng 5% về lượng và giảm 10,23% về giá trị so với tuần trước).

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 1,98 triệu đơn vị, giảm 20,77% so với tuần trước đó. Tổng giá trị bán ròng tương ứng 33,12 tỷ đồng, trong khi tuần trước là mua ròng 2,8 tỷ đồng.Còn giao dịch trên thị trường chứng khoán UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 3 phiên và mua ròng 2 phiên.

Trong đó, khối này đã mua vào 1,66 triệu đơn vị, giá trị 78,75 tỷ đồng (giảm 13,19% về lượng và 33,56% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 3,64 triệu đơn vị, giá trị 111,87 tỷ đồng (giảm 17,49% về lượng và 3,34% về giá trị so với tuần trước).

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 15,62 triệu đơn vị, tăng 9,46% so với tuần trước đó. Tổng giá trị bán ròng tương ứng 270,45 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó mua ròng 377,39 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Chứng chỉ quỹ FUEVFVND được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất với khối lượng hơn 20,68 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 309,6 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là VRE được mua ròng 4,42 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 123,8 tỷ đồng. Còn lại các mã khác được mua ròng vài chục tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu ngân hàng HDB tiếp tục bị nhà đầu tư ngoại bán ròng mạnh nhất tuần qua với khối lượng hơn 15,21 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 386,3 tỷ đồng.

Các mã bị bán ròng mạnh tiếp theo đó tập trung khá lớn ở nhóm bluechip gồm HPG đạt 136,5 tỷ đồng (hơn 4 triệu đơn vị), MBB đạt 101,9 tỷ đồng (5,24 triệu đơn vị), MSN đạt 64,1 tỷ đồng, PLX đạt 55,2 tỷ đồng, VIC đạt 44,4 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất ACB với khối lượng đạt hơn 1,2 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 33,28 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu PVS bị quay ra bán mạnh sau tuần dẫn đầu danh mục được mua ròng mạnh. Cụ thể, khối ngoại bán ròng 1,37 triệu cổ phiếu PVS, tương ứng tổng giá trị 19,92 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là DXP bị bán ròng 591.820 cổ phiếu, giá trị tương ứng 8,15 tỷ đồng.

Trên UPCoM, khối ngoại vẫn mua ròng mạnh nhất ACV đạt 162.744 đơn vị, giá trị tương ứng 11,72 tỷ đồng. Còn LTG tiếp tục bị bán ròng mạnh nhất trong tuần qua, đạt hơn 1 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng 25,6 tỷ đồng.

Bài viết liên quan