Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 8/12: Lượng mua bán sụt giảm, trở lại bán ròng 160 tỷ đồng

Bên cạnh thị trường quay đầu điều chỉnh, nhà đầu tư nước ngoài cũng giao dịch kém tích cực khi lượng mua bán sụt giảm đáng kể cùng việc trở lại trạng thái bán ròng 160 tỷ đồng.

Trên sàn giao dịch HOSE, khối ngoại đã mua vào với khối lượng 21,76 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 700,81 tỷ đồng, giảm 35,17% về lượng và 18,4% về giá trị so với phiên đầu tuần ngày 7/12.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 27,97 triệu đơn vị với giá trị tương ứng 849,5 tỷ đồng, giảm 6,1% về lượng và tăng 35,58% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng hơn 6,2 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 148,69 tỷ đồng, trong khi phiên trước đó mua ròng 7,52 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng 239,34 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất GAS với giá trị đạt hơn 33 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt 372.420 đơn vị.

Các mã được mua ròng mạnh tiếp theo đó là HSG đạt 28,62 tỷ đồng, KDH đạt 20,28 tỷ đồng, VCB đạt 13,83 tỷ đồng…

Trái lại, cổ phiếu GEX bị bán ròng mạnh nhất, đạt 35,52 tỷ đồng, tương đương khối lượng 1,69 triệu đơn vị.

Tiếp theo đó, GMD bị bán ròng 33,53 tỷ đồng, VIC bị bán ròng 27,82 tỷ đồng, PAN bị bán ròng 26,87 tỷ đồng, VNM bị bán ròng 23,66 tỷ đồng, HPG bị bán ròng 22,7 tỷ đồng, DRC, CTG, POW, NVL, MSN bị bán ròng 10-20 tỷ đồng…

Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại mua vào với khối lượng 195.500 đơn vị với tổng giá trị 2,6 tỷ đồng, giảm 72,67% về lượng và 80,63% về giá trị so với phiên 7/12.

Trong khi đó, bán ra 1,22 triệu đơn vị, giá trị 14,16 tỷ đồng, tăng 157,88% về lượng và 176,56% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 1,03 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 11,5 tỷ đồng, trong khi phiên trước đó mua ròng 241.850 đơn vị, tổng giá trị mua ròng 8,61 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng chỉ 4 mã và mạnh nhất là NTP được mua ròng hơn 181 triệu đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt 4.930 đơn vị.

Trái lại, danh mục bán ròng có 10 mã và PVS dẫn đầu khi bị bán ròng hơn 6 tỷ đồng, tương đương khối lượng 393.000 đơn vị. Tiếp theo là NST bị bán ròng 3,12 tỷ đồng và BVS bị bán ròng 1,53 tỷ đồng.

Giao dịch trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua vào với khối lượng 224.950 đơn vị, giá trị 16,6 tỷ đồng, giảm 33% về lượng và tăng 5,87% về giá trị so với phiên trước.

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 480.260 đơn vị, giá trị 16,74 tỷ đồng, giảm 3,92% về lượng và tăng 17,56% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng 255.310 đơn vị, tăng 55,65% so với phiên trước. Tổng giá trị bán ròng tương ứng 0,14 tỷ đồng, trong khi phiên trước đó mua ròng 1,44 tỷ đồng.

Trong đó, khối ngoại mua ròng chỉ 6 mã, với MCH dẫn đầu khi được mua ròng gần 4 tỷ đồng, tương đương khối lượng 42.540 đơn vị. Tiếp theo là VTP được mua ròng 3,34 tỷ đồng và MPC được mua ròng hơn 2,15 tỷ đồng.

Mặt khác, khối này cũng chỉ bán ròng 5 mã, trong đó ACV bị bán ròng mạnh nhất đạt 4,59 tỷ đồng (62.800 cổ phiếu). Đứng ở vị trí tiếp theo đó là VEA và BSR cùng bị bán ròng hơn 2,3 tỷ đồng; NTC bị bán ròng 1,14 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 8/12, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 7,49 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 160,33 tỷ đồng, trong khi phiên đầu tuần ngày 7/12 mua ròng 7,6 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng 249,39 tỷ đồng.

Bài viết liên quan