Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 28/10: Vẫn bán ròng mạnh, hơn 470 tỷ đồng

Bên cạnh áp lực xả bán của nhà đầu tư trong nước, khối ngoại tiếp tục giao dịch không mấy tích cực khi tăng gần gấp đôi giá trị bán ròng trong phiên 28/10, đạt hơn 470 tỷ đồng.

Trên sàn giao dịch HOSE, khối ngoại đã mua vào 25,46 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 715,41 tỷ đồng, giảm 31,3% về lượng và 26,15% về giá trị so với phiên 27/10.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 33,8 triệu đơn vị với giá trị tương ứng 1.194,35 tỷ đồng, giảm 12,73% về lượng và tăng 5% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 8,34 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng đạt 478,94 tỷ đồng, tăng gấp gần 4 lần về lượng và tăng 184,12% về giá trị so với phiên trước.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu HSG với khối lượng đạt 2,28 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị mua ròng đạt 34,33 tỷ đồng.

Tiếp theo đó, VHM được mua ròng hơn 19 tỷ đồng, CTG được mua ròng 18,56 tỷ đồng, SBT được mua ròng 17,19 tỷ đồng, FUEVFVND được mua ròng 12,96 tỷ đồng, DXG được mua ròng hơn 10 tỷ đồng…

Trái lại, cổ phiếu MSN tiếp tục bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng gần 3,5 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 303,22 tỷ đồng.

Các mã bị bán ròng mạnh tiếp theo đều là bluechip với VRE đạt hơn 57 tỷ đồng, HPG đạt 55,83 tỷ đồng, VIC đạt 41,48 tỷ đồng, HDB đạt 39,37 tỷ đồng, VNM đạt 16,83 tỷ đồng, BVH đạt 12,47 tỷ đồng. Còn lại các mã bị bán ròng dưới 10 tỷ đồng.

Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại mua vào với khối lượng 292.600 đơn vị với tổng giá trị 4,6 tỷ đồng, cùng giảm hơn 91% cả về lượng và giá trị so với phiên 27/10.

Trong khi đó, bán ra 283.900 đơn vị, giá trị 5,81 tỷ đồng, giảm 92% về lượng và 89,85% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã mua ròng 8.700 đơn vị, trong khi phiên trước đó bán ròng 141.490 đơn vị. Tổng giá trị vẫn là bán ròng 1,21 tỷ đồng, giảm nhẹ so với phiên trước đó bán ròng 1,27 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng 34 mã và mạnh nhất là BAX với khối lượng đạt 18.900 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 1,11 tỷ đồng.

Ngược lại, danh mục bán ròng có 21 mã và VCG dẫn đầu khi bị bán ròng 1,66 tỷ đồng, tương đương khối lượng 41.300 đơn vị.

Giao dịch trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua vào với khối lượng 302.120 đơn vị, giá trị 15,12 tỷ đồng, tăng 75,9% về lượng và 60% về giá trị so với phiên trước.

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 320.940 đơn vị, giá trị 6,31 tỷ đồng, tăng 5,36% về lượng và giảm 24,16% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng 18.820 đơn vị, giảm 85,83% so với phiên trước đó. Tuy nhiên, tổng giá trị vẫn là mua ròng 8,81 tỷ đồng, tăng gấp 6,8 lần so với phiên trước.

Trong đó, khối ngoại mua ròng 31 mã và ACV dẫn đầu khi được mua ròng 4,41 tỷ đồng, tương đương khối lượng 70.500 đơn vị. Tiếp theo là NTC được mua ròng 2,32 tỷ đồng, VTP đạt 1,39 tỷ đồng, VGI đạt 1,22 tỷ đồng và SIP được mua ròng 1,18 tỷ đồng.

Mặt khác, khối này bán ròng 18 mã, trong đó MSR bị bán ròng mạnh nhất đạt 69.220 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 1,16 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 28/10, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 8,35 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 471,34 tỷ đồng, gấp 4,3 lần về lượng và gần 2,8 lần về giá trị so với phiên 27/10 (bán ròng 168,71 tỷ đồng).

Bài viết liên quan