Giao ACV quản lý, khai thác tài sản do nhà nước đầu tư tại 22 sân bay

ACV, Tài sản, Sân bay, Cảng hàng không, Hạ tầng hàng không

Sau nhiều năm ACV muốn bỏ tiền nâng cấp đường băng Nội Bài, Tân Sơn Nhất nhưng vướng cơ chế, đến tháng 6-2029 đường băng Tân Sơn Nhất, Nội Bài mới được khởi công nâng cấp khi bố trí được vốn ngân sách - Ảnh: LONG NGUYỄN

Nội dung được nêu rõ trong đề án giao, quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý được Thủ tướng phê duyệt ngày 7-12.

Theo đó, Thủ tướng giao ACV (doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng hàng không) quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý tại 22 sân bay theo phương thức không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trong thời hạn từ 7-12-2020 đến hết ngày 31-12-2025.

Phạm vi tài sản kết cấu hạ tầng hàng không giao ACV quản lý, sử dụng và khai thác là tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý tại 22 cảng hàng không, sân bay không tính vào giá trị doanh nghiệp tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa ACV và các tài sản kết cấu hạ tầng hàng không hình thành sau thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp được bàn giao lại cho Nhà nước quản lý do Bộ Giao thông vận tải làm đại diện chủ sở hữu.

Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không trong thời gian giao ACV quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không; đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời giải quyết các phát sinh hoặc có điều chỉnh phù hợp để công tác quản lý, sử dụng và khai thác này có hiệu quả, bảo đảm lợi ích nhà nước.

Theo quyết định của Thủ tướng, ACV là đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng hàng không trực tiếp tổ chức khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không đúng mục đích, công năng của tài sản; không được chuyển nhượng, bán, tặng, cho, cầm cố, thế chấp, góp vốn bằng tài sản kết cấu hạ tầng được giao.

Quyết định của Thủ tướng cũng nêu rõ ACV chịu trách nhiệm về kinh phí bảo trì, sửa chữa tài sản kết cấu hạ tầng hàng không được giao, nguồn thu từ khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do ACV được giao quản lý được sử dụng để chi trả chi phí bảo trì, sửa chữa tài sản kết cấu hạ tầng hàng không…

Bài viết liên quan