Giá khí nguyên liệu rẻ, lợi nhuận quý 3 Đạm Cà Mau gấp 11,5 lần cùng kỳ

Giá khí nguyên liệu giảm sâu hỗ trợ mạnh mẽ hoạt động kinh doanh của Đạm Cà Mau, khiến lợi nhuận ròng tăng vọt so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhà máy Đạm Cà Mau, phân bón, giá khí nguyên liệu, Đạm Cà Mau lãi đậm

Trong quý 3, CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM) ghi nhận 2.019 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 36% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp tăng vọt, gấp 2,1 lần, đạt 257 tỷ đồng. Tỷ suất từ 8,2% cải thiện lên mức 12,7%.

Cho dù chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh, điều này không ngăn Đạm Cà Mau đạt mức lãi ròng 102 tỷ đồng, gấp 11,5 lần quý 3 năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng, công ty đem về doanh thu thuần 5.295 tỷ đồng, lãi sau thuế 462 tỷ đồng; tăng trưởng lần lượt 7% và 50%.

Doanh thu tăng chủ yếu do Đạm Cà Mau đẩy mạnh xuất khẩu phân Urê, doanh số trong 9 tháng đạt gần 1.200 tỷ đồng, gấp hơn hai lần năm ngoái. Sản lượng Urê toàn công ty trong giai đoạn này tăng 35%, tuy nhiên giá bán thương mại giảm gần 13%.

Nguyên nhân chính khiến giá vốn của Đạm Cà Mau giảm mạnh là do chi phí giá khí nguyên liệu giảm sâu. Nhà máy Đạm Cà Mau thực tế dựa hoàn toàn vào nguồn khí tự nhiên khai thác tại khu vực ngoài khơi Việt Nam.

Tài sản giảm trong kỳ chủ yếu đến từ khấu hao cố định, giá trị hàng tồn kho của công ty cũng giảm gần 300 tỷ đồng so với đầu năm.

Dòng tiền dồi dào từ hoạt động kinh doanh giúp Đạm Cà Mau có nguồn lực để trả nợ trong kỳ. Nợ vay ngắn hạn giảm 383 tỷ đồng, nợ dài hạn giảm 424 tỷ đồng.

Đông A

Bài viết liên quan