Ghi nhận lỗ 61 tỷ đồng từ hoạt động liên doanh liên kết, VnSteel (TVN) báo lãi quý 3 chỉ bằng 1/3 cùng kỳ

Tính chung 9 tháng đầu năm 2020 VnSteel báo lãi trước thuế 366 tỷ đồng, vượt 248% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

vnsteel, tvn, báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh, thị trường chứng khoán, vượt

Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP (VnSteel – mã chứng khoán TVN) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020 với doanh thu và lợi nhuận giảm sút mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 3 doanh thu thuần đạt 7.458 tỷ đồng, giảm 44,2% so với quý 3/2019. Trong khi đó tỷ lệ giảm chi phí giá vốn là 44,8%, dẫn tới lợi nhuận gộp thu về đạt 402 tỷ đồng, giảm 29,2% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp đạt 5,4%.

Trong quý 3 chi phí tài chính còn gần 72 tỷ đồng, chỉ bằng 1/3 so với con số 236 tỷ đồng ghi nhận trong quý 3 năm ngoái, trong đó chi trả lãi vay 59 tỷ đồng. Nguyên nhân do VnSteel đã cắt giảm nợ gốc, dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn đến cuối quý 3 giảm được 1.276 tỷ đồng so với đầu năm, xuống còn 4.175 tỷ đồng còn dư vay nợ thuê tài chính dài hạn cũng giảm được 259 tỷ đồng, xuống còn 2.070 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính trong quý tăng 6 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên 29 tỷ đồng. BCTC ghi nhận tiền và tương đường tiền cuối kỳ đạt 1.314 tỷ đồng, tăng 486 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó có 810 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và 500 tỷ đồng tiền gửi kỳ hạn dưới 3 tháng. Ngoài ra VnSteel còn 463 tỷ đồng tiền gửi kỳ hạn dưới 12 tháng và 129 tỷ đồng tiền gửi kỳ hạn trên 12 tháng.

Chi phí bán hàng giảm 4,5 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn chi phí quản lý doanh nghiệp giảm đến 85 tỷ đồng so với quý 3/2019. Đáng chú ý, quý 3 các công ty liên doanh liên kết mang về số lỗ hơn 61 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi lãi gần 85 tỷ đồng.

Kết quả, quý 3 VnSteel báo lãi sau thuế 27,5 tỷ đồng, chỉ bằng 1/3 so với số lãi 82,5 tỷ đồng đạt được quý 3 năm ngoái. Trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 8,6 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 doanh thu thuần đạt 22.826 tỷ đồng, giảm 26,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.215 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt 5,3%.

Trong kỳ doanh thu tài chính tăng 109 tỷ đồng so với cùng kỳ, chi phí tài chính giảm được 321 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 85 tỷ đồng. Tuy nhiên, các công ty liên doanh liên kết lại mang về số lỗ 272 tỷ đồng, trong khi 9 tháng đầu năm ngoái ghi lãi 224 tỷ đồng.

Kết quả, VnSteel báo lãi 366 tỷ đồng trước thuế. Lợi nhuận sau thuế đạt 281 tỷ đồng, giảm 46,3% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 229 tỷ đồng.

Lượng hàng tồn kho đến cuối quý giảm 1.255 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, còn 3.028 tỷ đồng, trong đó chủ yếu tồn kho nguyên vật liệu. Tồn kho hàng thành phẩm giảm gần nửa so với đầu năm.

Năm 2020 VnSteel đặt mục tiêu đạt 25.600 tỷ đồng doanh thu và 105 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Do vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm đã thực hiện được trên 89% kế hoạch doanh thu và hoàn thành, vượt đến 248% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Nguyên Phương

Bài viết liên quan