Ghi nhận dự án B6 Giảng Võ, G36 lãi quý 3 tăng gần 22 lần so với cùng kỳ 2019

Lũy kế 9 tháng, G36 đạt 58,64 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng mạnh so với mức lợi nhuận vỏn vẹn 2 tỷ đồng cùng kỳ 2019.

ttck, chứng khoán, G36, doanh thu, lợi nhuận, B6 Giảng Võ

Tổng Công ty 36 (36 Corp, Mã CK: G36) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020 với doanh thu thuần 478 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù doanh thu xây lắp trong kỳ giảm 32% xuống 256 tỷ đồng nhưng doanh thu G36 vẫn tăng trưởng tốt nhờ hoạt động kinh doanh bất động sản. Trong quý 3, G36 đã ghi nhận doanh thu bất động sản từ dự án B6 Giảng Võ.

Giá vốn hàng bán trong qúy 3 giảm 4,5% xuống 360,8 tỷ đồng giúp lãi gộp G36 tăng 3 lần lên 117,1 tỷ đồng.

Vào quý 3/2020, G36 phát sinh 6,7 tỷ đồng chi phí bán hàng (đến từ dự án B6 Giảng Võ), trong khi các chi phí phát sinh khác như chi phí tài chính (24 tỷ đồng), chi phí quản lý doanh nghiệp (15,5 tỷ đồng) không có nhiều biến động.

Sau khi trừ đi các chi phí phát sinh, G36 ghi nhận 48,86 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2020, gấp 21,7 lần so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, G36 đạt 58,64 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng mạnh so với mức lợi nhuận vỏn vẹn 2 tỷ đồng cùng kỳ 2019.

Tại thời điểm cuối quý 3/2020, tổng tài sản G36 đạt 5.235 tỷ đồng, trong đó số dư tiền và tương đương hơn 800 tỷ đồng. Khoản phải thu khách hàng chỉ còn 645 tỷ đồng, giảm 341 tỷ đồng so với đầu năm. Tài sản dở dang của G36 hiện có giá trị 235 tỷ đồng, chủ yếu đến từ dự án số 6-8 Chùa Bộc (190,5 tỷ đồng) và B6 Giảng Võ (41 tỷ đồng).

Minh Anh

Bài viết liên quan