Generali góp mặt trong bảng xếp hạng chỉ số phát triển bền vững của Dow Jones

Việc tiếp tục khẳng định vị trí góp mặt trong các bảng đánh giá quốc tế ghi nhận sự xuất sắc của Tập đoàn Generali về phát triển bền vững.

Theo đó, Generali tiếp tục có mặt trong bảng xếp hạng Chỉ số Phát triển Bền vững Dow Jones Toàn cầu (Dow Jones Sustainability World Index – DJSI) và bảng xếp hạng Chỉ số Phát triển Bền vững Dow Jones Châu Âu (DJSI Europe).

Trong thời gian qua, Generali là doanh nghiệp bảo hiểm đầu tiên tại châu Âu phát hành trái phiếu xanh và cũng là một trong những doanh nghiệp đầu tiên xác định chiến lược về khí hậu nhằm hỗ trợ cho sự chuyển đổi – kết hợp thực hiện ứng phó biến đổi khí hậu và đảm bảo sinh kế cho người lao động trong các lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi quá trình cắt giảm khí thải carbon.

Tập đoàn Generali áp dụng quy chế đánh giá các khoản đầu tư, việc lựa chọn đầu tư vào các công ty cũng dựa trên các tiêu chí về Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG). Đồng thời, khuyến khích sự ưu tiên của khách hàng với hoạt động kinh doanh mang tính bền vững, giúp đỡ các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn phát huy tiềm năng của bản thân.

Cách tiếp cận của Generali không chỉ dừng lại ở các hoạt động kinh doanh mà còn bao quát các hoạt động trong sáng kiến cộng đồng The Human Safety Net nhằm tập trung giúp đỡ các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn phát huy tiềm năng của bản thân.

Ông Philippe Donnet, Tổng Giám đốc Tập đoàn Generali, chia sẻ: “Phát triển bền vững là một yếu tố nền tảng trong kế hoạch chiến lược Generali 2021 nhằm tạo ra giá trị dài lâu và thúc đẩy sự đổi mới. Việc được ghi nhận trong bảng xếp hạng Chỉ số Phát triển Bền vững Dow Jones một lần nữa khẳng định cam kết trở thành “Người bạn Trọn đời” đối với khách hàng, đối tác và cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động. Thành quả này cũng sẽ tiếp tục động viên chúng tôi xây dựng một doanh nghiệp giàu mạnh, linh hoạt và bền vững”.

Ra mắt vào năm 1999 như một hệ tiêu chuẩn toàn cầu dành riêng cho phát triển bền vững, DJSI xếp hạng các công ty hàng đầu trên thế giới dựa trên phân tích của SAM về các tiêu chí Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) và phương pháp đánh giá của S&P Dow Jones Indices.

Bài viết liên quan