FiinGroup: Lợi nhuận của các DN đã phục hồi về giai đoạn trước dịch

Theo đánh giá của FiinGroup, doanh thu và lợi nhuận của 348 doanh nghiệp niêm yết phi tài chính đang trong xu thế hồi phục. Nếu loại trừ Vietnam Airlines, lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp trong quí III đã ghi nhận mức tăng 7,4% so với cùng kì, tương đương giai đoạn trước dịch COVID-19.

Các doanh nghiệp bị ảnh hưởng mạnh trực tiếp bởi COVID-19 kể cả ngành dầu khí như GAS đã có sự phục hồi khá tốt, ngoại trừ ngành Hàng không mà điển hình là Vietnam Airlines (Mã: HVN).

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) của 348 doanh nghiệp giảm 12,4% so với cùng kì trong quí III/2020, chỉ tương đương 1/3 mức suy giảm trong quí II. Điều này cho thấy hoạt động kinh doanh cốt lõi của các doanh nghiệp này đã có sự cải thiện mạnh mẽ sau khi dịch COVID-19 dần được kiểm soát.

Nếu không tính đến khoản lỗ 5.640 tỉ đồng của Vietnam Airlines thì lợi nhuận của 347 doanh nghiệp đã có tăng trưởng dương ở mức 7,4% so với cùng kì năm ngoái, tương đương với mức tăng trưởng giai đoạn trước khi dịch COVID-19 bùng phát.

FiinGroup: Lợi nhuận của các DN đã phục hồi về giai đoạn trước dịch

Nguồn: FiinPro

Một số ngành ghi nhận sự tăng trưởng mạnh cả về doanh thu và lợi nhuận bao gồm tài nguyên cơ bản mà điển hình là HPG; ô tô và phụ tùng và bán lẻ.

Riêng ngành bán lẻ có doanh thu quí III/2020 cao gấp 7 lần so với quí II trong khi LNST hồi phục với mức tăng 30,2% so với cùng kì, chủ yếu đến từ DGW và PSD. Nhu cầu sử dụng các sản phẩm điện tử và điện thoại tăng lên khi COVID-19 bùng phát đã giúp các doanh nghiệp nhóm này có kết quả kinh doanh tích cực trong quí III này.

FiinGroup: Lợi nhuận của các DN đã phục hồi về giai đoạn trước dịch

Nguồn: FiinPro

Lợi nhuận cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) của nhóm doanh nghiệp này trong quí III/2020 giảm 28% so với cùng , chỉ bằng một nửa mức giảm của quí II nhờ doanh thu và lợi nhuận hồi phục.

Bài viết liên quan