ETF MAFM VN30 niêm yết trên HOSE

Sáng nay (8/12/2020), 11,5 triệu chứng chỉ quỹ ETF MAFM VN30 (mã chứng khoán FUEMAV30) đã chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) - đánh dấu quỹ ETF ngoại đầu tiên huy động và niêm yết trên HOSE.

Vốn thực góp của quỹ tại thời điểm niêm yết là 115 tỷ đồng, giá niêm yết tại ngày giao dịch đầu tiên là NAV/CCQ tại ngày 7/12. Các thành viên lập quỹ (AP) bao gồm Công ty Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam, Công ty Chứng khoán Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC), CTCP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC), CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC).

Ông Soh Jin Wook, Giám đốc Đầu tư Công ty Quản lý quỹ Mirae Asset Việt Nam (MAFMC) cho biết, trong giai đoạn IPO, quỹ chưa nhắm đến nhóm khách hàng cá nhân. Thay vào đó, thành viên lập quỹ (AP) tham gia vào quá trình IPO sẽ xem xét nhu cầu ngắn hạn của nhà đầu tư sau khi hoàn thành IPO.

“Chúng tôi tin tưởng, MAFM VN30 ETF sẽ là một công cụ tốt để thu hút nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận thị trường Việt Nam”, ông Soh Jin Wook cho biết.

Mục tiêu của Quỹ là nhanh chóng tăng quy mô giá trị tài sản ròng (NAV) lên 2.000 tỷ đồng trong vòng 1 năm. Ông Soh Jin Wook cho biết, MAFMC là công ty quản lý quỹ Việt Nam và đang quản lý dòng vốn từ các nhà đầu tư Hàn Quốc.

Ở giai đoạn đầu, mới chỉ quảng bá cho các nhà đầu tư Hàn Quốc, nhưng mục tiêu dài hạn là cung cấp thêm sản phẩm đầu tư hiệu quả cho các nhà đầu tư Việt Nam đang tìm kiếm cơ hội đầu tư ổn định.

Ghi nhận một số môi giới chứng chỉ quỹ ETF MAFM VN30 cho biết, đến thời điểm hiện tại, các nhà đầu tư Hàn Quốc quan tâm nhiều và có sự thông thạo về sản phẩm ETF, trong khi, các nhà đầu tư cá nhân Việt Nam vẫn đang ưa thích đầu tư cổ phiếu hơn.

Bài viết liên quan