Dược Việt Nam báo lãi ròng 127 tỷ đồng sau 9 tháng

Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP (UPCoM: DVN) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất 9 tháng đầu năm 2020 với doanh thu thuần gần 3,801 tỷ đồng và lãi ròng hơn 127 tỷ đồng, lần lượt giảm 9% và 18% so cùng kỳ.

Lũy kế 3 quý đầu năm 2020, DVN đã đem về tổng doanh thu 3,817 tỷ đồng, giảm 9% so cùng kỳ, trong doanh thu bán hàng chiếm 98%.

Khoản thu tài chính trong kỳ đạt hơn 69 tỷ đồng, tăng 6% so với 9 tháng đầu năm 2019. Trong đó, khoản tiền lãi ngân hàng chiếm hơn 27 tỷ đồng, cổ tức được chia chiếm hơn 24 tỷ đồng. Đáng chú ý là chi phí tài chính gia tăng đến 57% lên mức 105 tỷ đồng. Chênh lệch tăng nhiều nhất (41 tỷ đồng) ghi nhận ở khoản dự phòng giảm giá các khoản đầu tư.

Kết quả, DVN báo lãi ròng hơn 127 tỷ đồng sau 9 tháng đầu năm, giảm 18% so cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch đã đề ra cho năm 2020, ông lớn ngành dược đã thực hiện 65% về doanh thu và 71% về lợi nhuận (LNTT).

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 và 9 tháng đầu năm 2020 của DVN. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2020 của DVN

Riêng trong quý 3, DVN có doanh thu thuần hơn 1,281 tỷ đồng và lãi ròng 30 tỷ đồng, lần lượt đi lùi 10% và 34% so cùng kỳ.

Tính đến cuối tháng 9/2020, Công ty đang có tổng giá trị tài sản gần 5,875 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với hồi đầu năm.

Bộ Y tế vẫn chưa hoàn tất thoái vốn

Theo Quyết định 1232/QĐ-TTg về việc thực hiện thoái vốn tại một số doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2017-2020 được ban hành năm 2017, DVN là doanh nghiệp thuộc danh mục mà Bộ Y tế phải giảm tỷ lệ nắm giữ xuống 0%. Tuy nhiên, đến nay thì Bộ vẫn đang nắm 65% cổ phần tại doanh nghiệp này.

Danh sách cổ đông sở hữu trên 5% vốn tại DVN

Nguồn: VietstockFinance

Hiện tại, Bộ Y tế đang xây dựng kế hoạch giúp giảm tỷ lệ sở hữu nhà nước tại DVN về mức 36% trong năm theo đúng Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Trên thị trường, cổ phiếu DVN ghi nhận tăng giá 27% qua 1 năm, khối lượng giao dịch bình quân đạt gần 234,000 đơn vị/phiên. Trong phiên giao dịch sáng ngày 28/10, DVN đang được giao dịch quanh mức giá 13,600 đồng/cp.

Diễn biến giá cổ phiếu DVN qua 1 năm. Đvt: Đồng

Nguồn: VietstockFinance

DVN là một trong những doanh nghiệp đầu ngành với mạng lưới nhiều công ty con, liên doanh liên kết trong lĩnh vực dược phẩm và quản lý nhiều tài sản, đất đai có giá trị cao.

Ngoài việc đầu tư góp vốn vào các doanh nghiệp lớn nhỏ trong ngành, DVN còn hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và phân phối thuốc cùng các vật tư y tế. Trong đó, phân phối thuốc mang lại nguồn doanh thu lớn nhất cho DVN. Hệ thống phân phối của Công ty được vận hành dựa trên cơ sở hệ thống phân phối của 3 công ty con là CTCP Dược phẩm Trung ương CPC1 (UPCoM: DP1), CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha (UPCoM: CDP) và CTCP Dược Trung ương 3 (UPCoM: TW3). Trong năm 2019, DVN có 20,000 m2 kho chứa.

DP1 và CDP mang đến nhiều doanh thu nhất cho DVN nhờ vào các kho chứa hàng đạt tiêu chuẩn GSP. Như trong Năm 2019, doanh thu mà hai đơn vị này đem về chiếm tới hơn 93% tổng doanh thu.

Bài viết liên quan