Dự án Đường dây 500-220 kV Nho Quan – Phủ Lý – Thường Tí nguy cơ bị chậm

Đường dây 500-220 kV, Dự án điện Nho Quan - Phủ Lý - Thường T, Tổng công ty truyền tải điện quốc gia

Đường dây 500/220kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) là chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn vay ODA từ Ngân hàng Thế giới (WB) cho phần xây lắp, phần mua sắm vật tư thiết bị (VTTB) và vốn của EVNNPT huy động hàng năm cho các công việc còn lại. Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) được EVNNPT giao nhiệm vụ quản lý thực hiện dự án.

Công trình được đầu tư xây dựng với mục tiêu đảm bảo khả năng cung cấp điện cho các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải của thủ đô Hà Nội, tăng cường liên kết hệ thống điện 500 kV, tăng cường độ an toàn, linh hoạt trong vận hành và ổn định cho hệ thống điện Quốc gia.

Công trình có quy mô xây dựng đường dây hỗn hợp nhiều mạch, hai cấp điện áp với tổng chiều dài tuyến khoảng 77,4 km. Với diện tích chiếm đất vĩnh viễn khoảng hơn 12,6 ha, diện tích bị ảnh hưởng trong hành lang đường dây khoảng 309,6 ha.

Dự án được khởi công từ ngày 30-11-2018, tiến độ dự kiến hoàn thành theo kế hoạch EVNNPT giao năm 2020 là vào quý IV/2020. Tuy nhiên, dự án vẫn còn nhiều hạng mục chưa hoàn thành, đến hết tháng 11-2020 đã thi công hoàn thành phần móng được 142/233 vị trí, phần lắp dựng cột được 74/233 vị trí cột và kéo dây được 8/106 khoảng néo. Những vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, khó khăn trong việc cắt điện thi công và phải điều chỉnh một số đoạn tuyến trong quá trình thi công làm ảnh hưởng tiến độ dự án. Vướng mắc nhất là đoạn tuyến đi qua khu vực Chùa Tam Chúc từ vị trí 91 đến trạm 220 kV Phủ Lý (gồm 33 vị trí móng cột), hiện đang tạm dừng thi công từ tháng 9-2020 đến nay theo đề nghị của UBND tỉnh Hà Nam, NPMB đang phối hợp với các đơn vị liên quan lập phương án điều chỉnh tuyến.

Để giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc nêu trên, Lãnh đạo Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đang tập trung chỉ đạo quyết liệt các đơn vị liên quan và phối hợp làm việc với các cấp chính quyền địa phương, đặc biệt là UBND tỉnh Hà Nam để sớm thống nhất được đoạn tuyến điều chỉnh qua khu vực chùa Tam Chúc. NPMB cũng đang nỗ lực để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nêu trên bằng mọi biện pháp như bám sát chính quyền địa phương, hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng và phối hợp kịp thời với các cấp điều độ để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án trong thời gian sớm nhất vào năm 2021.

Bài viết liên quan