Đóng điện thành công Công trình xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Lạng Sơn

Hội đồng nghiệm thu, Tổng công ty, Huyện Cao Lộc, EVNNPC

Toàn cảnh công trình trước giờ đóng điện

Công trình xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Lạng Sơn thuộc công trình năng lượng cấp II, nhóm C với tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng trên 94.3 tỉ đồng. Công trình có quy mô xây dựng mới 2 tuyến đường dây không 110kV (04 mạch/đường dây) xuất tuyến sau TBA 220kV Lạng Sơn có tổng chiều dài 11,179km và cải tạo tuyến đường dây 02 mạch, có chiều dài 3,877km.

Cụ thể: Xây dựng mới tuyến đường dây 04 mạch thứ nhất (XT-1) gồm có 02 mạch treo dây dẫn ACSR-240/39 cấp điện cho TBA 110kV Lạng Sơn; 02 mạch treo dây dẫn ACSR-300/48 đấu nối NM nhiệt điện Na Dương, tổng chiều dài 9,113km; Xây dựng mới tuyến đường dây 04 mạch thứ hai (XT-2): điểm đầu pooctich TBA 220kV Lạng Sơn; điểm cuối cột số 08 xây dựng mới (cạnh cột 37 đường dây 110kV Lạng Sơn - Đồng Đăng hiện có), chiều dài 2,066 km.

Tháng 4-2018, Dự án xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Lạng Sơn được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. Đến ngày 6-12-2020, công trình được Hội đồng nghiệm thu cấp Tổng Công ty nghiệm thu đóng điện và đưa vào vận hành an toàn theo đúng các chỉ tiêu kỹ thuật.

Đại diện Ban quản lý Dự án phát triển Điện lực cho biết: việc đóng điện thành công dự án xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Lạng Sơn và đi vào vận hành sẽ giúp khai thác hiệu quả sau đầu tư dự án xây dựng trạm biến áp 220kV Lạng Sơn; tăng cường nguồn điện cấp cho lưới điện, đảm bảo cấp điện ổn định, tin cậy cho các phụ tải thành phố Lạng Sơn.

Bên cạnh đó, công trình phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực Thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035 đã được Bộ Công thương phê duyệt.

Bài viết liên quan