DGC đặt kế hoạch lãi sau thuế 240 tỷ trong quý 4, tăng 38%

Ban lãnh đạo của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HOSE: DGC) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh quý 4/2020 với tổng doanh thu 1,750 tỷ đồng và lãi sau thuế 240 tỷ đồng, lần lượt tăng 21% và 38% so cùng kỳ.

Kế hoạch quý 4/2020 lãi sau thuế 240 tỷ đồng

Trong cuộc họp ngày 24/10, HĐQT DGC đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2020, cụ thể như sau:

Kế hoạch tiêu thụ các sản phẩm chính của DGC trong quý 4/2020

Nguồn: DGC

Về tài chính, DGC dự kiến tổng doanh thu quý cuối năm vào mức 1,750 tỷ đồng, tăng 21% so cùng kỳ và lãi sau thuế đạt 240 tỷ đồng, tăng trưởng 38%.

Ban lãnh đạo đã thông qua kế hoạch đầu tư dự án axit phosphoric điện tử, dự án nhà máu phốt pho đỏ, dự án xử lý Gypsum, hoàn thành hệ thống đốt bùn mới. Tổng số tiền đầu tư 4 dự án trên vào mức 236 tỷ đồng. Công ty cũng dự kiến tiếp tục mở rộng kho Đình Vũ - Hải Phòng phục vụ xuất nhập khẩu.

Vượt kế hoạch lợi nhuận 2020 sau 9 tháng

Lũy kế 9 tháng đầu năm, DGC có doanh thu gần 4,653 tỷ đồng và lãi ròng hơn 670 tỷ đồng, lần lượt tăng 28% và 69% so cùng kỳ. Công ty đã thực hiện 76% kế hoạch doanh thu năm 2020 và vượt chỉ tiêu lợi nhuận. Lĩnh vực sản xuất (bột giặt, hóa chất…) vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu (hơn 99%).

Theo DGC, doanh thu lũy kế tăng do sản lượng sản xuất tăng, doanh thu các mặt hàng tăng, sản xuất và tiêu thụ không bị ngừng bởi tác động của dịch Covid-19. Cộng thêm đó là việc vận hành và sản xuất ổn định Nhà máy Phốt pho thuộc CTCP Phốt Pho Apatit Việt Nam - PAC (doanh thu của PAC sau 9 tháng đạt 937 tỷ đồng, tăng 80% so cùng kỳ).

Tính đến cuối tháng 9/2020, DGC đang có tổng tài sản gần 5,764 tỷ đồng, tăng 22% so với hồi đầu năm. Mức tăng chủ yếu do Công ty tăng khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn thêm số tiền 971 tỷ đồng.

Bài viết liên quan