Đề xuất thu phí thẩm định đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi từ 3 triệu đồng

Vừa qua, Bộ Tài chính đề xuất thu phí thẩm định cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi. Theo đó, mức phí dự kiến nằm trong khoảng 3 - 5,8 triệu đồng/cơ sở/lần.

Theo dự thảo đang lấy ý kiến góp ý của Bộ Tài chính, phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi (trường hợp phải đánh giá điều kiện thực tế) chia ra làm hai trường hợp.

Nếu giấy chứng nhận do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thẩm định, mức phí là 3 triệu đồng/cơ sở/lần, trong khi nếu do Cục Chăn nuôi thẩm định, mức phí được đề xuất là 5,8 triệu đồng/cơ sở/lần.

Đối với công tác thẩm định để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi trang trại qui mô lớn, Bộ Tài chính đề xuất mức phí thẩm định lần đầu là 2,3 triệu đồng/cơ sở/lần và phí thẩm định cấp lại là 250.000 đồng/cơ sở/lần.

Đề xuất thu phí thẩm định đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi từ 3 triệu đồng

Ảnh minh họa. Nguồn: Cattle Feeed

Theo Báo Chính phủ, dự thảo của Bộ Tài chính cũng nêu rõ về phí thẩm định cấp giấy phép và giấy chứng nhận vật tư nông nghiệp.

Cụ thể, phí thẩm định cấp giấy phép xuất khẩu giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi trong danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học, triển lãm, quảng cáo là 850.000 đồng/1 giống/lần.

Phí công nhận dòng, giống vật nuôi mới là 750.000 đồng/1 dòng, giống/lần và phí thẩm định cấp giấy chứng nhận thức ăn chăn nuôi lưu hành tự do tại Việt Nam là 350.000 đồng/1 sản phẩm/lần.

Dự thảo đề xuất, Cục Chăn nuôi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng như Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ thu phí theo qui định và nộp vào ngân sách nhà nước.

Nguồn chi phí trang trải cho công tác thẩm định do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước.

Trường hợp bên tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo Nghị định số 120/2016/NĐ-CP thì cơ quan này được trích lại 90% số tiền phí thu được để chi trả cho các nội dung chi theo qui định và nộp 10% còn lại vào ngân sách nhà nước.

Bài viết liên quan